Gold Cross

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Ευχαί κατά το μέτρο των εικοσιτεσσάρων ωρών του νυχθημέρου


Κύριε, μη στερήσης με των επουρανίων σου και αιωνίων αγαθών.
Κύριε, λύτρωσόν με των αιωνίων κολάσεων.
Κύριε, είτε λόγω, είτε κατά νουν και διάνοιαν ήμαρτον, συγχώρεσόν μοι.
Κύριε, λύτρωσόν με από πάσης ανάγκης, αγνοίας, λήθης, ραθυμίας και της λιθώδους αναισθησίας.
Κύριε, λύτρωσόν με από παντός πειρασμού και εγκαταλείψεως.
Κύριε, φώτισον την καρδίαν μου, ην εσκότισεν η πονηρά επιθυμία.
Κύριε, εγώ μεν ως άνθρωπος αμαρτάνω, συ δε ως Θεός ελέησόν με.
Κύριε, ίδε την ασθένειαν της ψυχής μου και πέμψον την χάριν σου εις βοήθειάν μου, ίνα εν εμοί δοξασθή το όνομά σου.
Κύριε Ιησού Χριστέ, έγγραψον το όνομα του δούλου σου εν βίβλω ζωής, χαριζόμενός μοι και τέλος αγαθόν.
Κύριε, ο Θεός μου, ουκ εποίησα ουδέν αγαθόν, αλλ’ αρξαίμην ποτέ τη ευσπλαχνία σου.
Κύριε, βρέξον εις την καρδίαν μου την δρόσον της χάριτός σου.
Κύριε, ο Θεός του ουρανού και της γης, μνήσθητί μου του αμαρτωλού, του αισχρού, του πονηρού και βέβηλου κατά το μέγα έλεός σου, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου.
Κύριε, εν μετανοία με παράλαβε και μη εγκαταλείπης με.
Κύριε, μη εισενέγκης με εις πειρασμόν.
Κύριε, δος μοι έννοιαν αγαθήν.
Κύριε, δος μοι δάκρυα, μνήμην θανάτου και κατάνυξιν.
Κύριε, δος μοι των λογισμών εξαγόρευσιν.
Κύριε, δος μοι ταπείνωσιν, εκκοπήν θελήματος και υπακοήν.
Κύριε, δος μοι υπομονήν, μακροθυμίαν και πραότητα.
Κύριε, εμφύτευσον εν εμοί την ρίζαν των αγαθών, τον φόβον σου.
Κύριε, αξίωσόν με αγαπάν σε εξ όλης της ψυχής και της διανοίας και της καρδίας, και τηρείν εν πάσι το θέλημά σου το άγιον.
Κύριε, σκέπασόν με από τε ανθρώπων πονηρών, και δαιμόνων και παθών, και από παντός μη προσήκοντος πράγματος.
Κύριε, ως κελεύεις, Κύριε ως γινώσκεις, Κύριε ως βούλει, γννηθήτω το θέλημά σου εν εμοί.
Κύριε, το σον θέλημα γενέσθω και μη το εμόν· πρεσβείαις και ικεσίαις της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των αγίων Σου, ότι ευογητός ει εις τους αιώνες. Αμήν
Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου