Gold Cross

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Ευχή εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου


Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός ημων, εύσπλαγχνε και πολυέλεε, ο το απ’ αιώνος κεκρυμμένον μυστήριον της σωτηρίας ημων σήμερον δια του αρχαγγέλου Γαβριήλ ευδοκήσας τη αειπάρθένω Μαρία αποκαλύψαι, ης ταις ευπροσδέκτοις πρεσβείαις, αξίωσον, δεόμεθά σου, τας τε καρδίας και τα σώματα ημων εν τοις οδοίς των νόμων σου, και ταις εργασίαις των αγίων σου εντολών διευθύνειν, αγιάζειν τε και διοικείν’ και καθάπερ τη του αγίου σου Πνεύματος ενεργεία την ψυχήν και το σώμα αυτής ηγίασας και άξιον κατοικητήριον γενέσθαι, ούτω και τας ημετέρας συνειδήσεις επισκεπτόμενος κάθαρον, ίνα ελθών αυτός ο Κύριος ημων, έτοιμον εαυτώ εύρη μονήν’ όπως αξίως πολιτευόμενοι και την φαιδράν πανήγυριν ταύτην ετησίως εορτάζοντες καταξιωθώμεν των της αθανάτου ζωής αϊδίων αγαθών επιτυχείν. Ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Τη αυτή ημέρα εσπέρας

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, προαιώνιε Λόγε του Θεού και πατρός, ο δι’ ημας και δια την ημετέραν σωτηρίαν τη αυτού ευδοκία και τη συνεργεία του αγίου Πνεύματος καταδεξάμενος, ως αγαθός, εκ της αειπαρθένου Μαρίας, δια της προς αυτήν μηνύσεως του αρχαγγέλου Γαβριήλ, αρρήτως σαρκωθήναι’ ων ταις ικεσίαις χαρίτωσον δεόμεθα σου και ηάς τους αναξίους δούλους σου, ίνα δυνηθώμεν δια των προσκαίρων εορτών εις μνήμην των υπέρ ημων θαυμασίων σου ανάγεσθαι’ και καθάπερ πιστεύομεναληθώς Θεοτόκον ταύτην είναι, ούτω και της επικουρίας αυτής και αντιλήψεως καθ’ εκάστην αισθανώμεθα, σε τον αυτουργόν της ζωής και σωτηρίας ημων ευχαρίστως δοξάζοντες, προσκυνούμεν’ όπως την αγίαν και ιεράν ημέραν ταύτην της αρχής των σωτηρίων ημων ετησίως επιτελούντες, καταξιωθώμεν της μακαρίας ζωής απολάυσαι. Ότι ευλογητός ει εις τους απέραντους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου