Gold Cross

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Ο Προφήτης Ησαΐας-Το όνομά του σημαίνει "ο Κύριος είναι σωτηρία".Εορτάζεται στις 9 Μαϊου

Είναι ο σπουδαιότερος από τους τέσσερις ονομαζόμενους "μεγάλους" προφήτες.

Καλείται και "Μεσσιανικός" προφήτης γιατί κήρυξε για τον ερχομό του Μεσσία Ιησού Χριστού. Χαρακτηρίζεται και ως "πέμπτος ευαγγελιστής" ή "ευαγγελιστής της Παλαιάς Διαθήκης" καθώς περιγράφει με λεπτομέρειες τη ζωή και το έργο του Ιησού, ιδιαίτερα δε τη γέννησή Του και τα πάθη Του.

Click to view full size image

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ
Το όραμα του προφήτη Ησαϊα! Έργο του αγιογράφου Αλέξανδρου Αλιμπέρτη
πηγή: http://www.rel.gr/photo/displayimage.php?album=26&pos=309Γεννήθηκε το 770 π.Χ., ήταν γιος του Αμώς (Ησαΐας 1:1, 2:1), και κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ (Ησαΐας 7:1-3). Η Αγία Γραφή δεν αναφέρει ιδιαίτερες πληροφορίες για το πρόσωπό του, παρόλο που ήταν ο πιο σημαντικός προφήτης.

Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση (Ταλμούδ) καταγόταν από βασιλική οικογένεια. Άρχισε τη διακονία του στα τέλη της βασιλιάς του Οζία (Ουζζία), η οποία και κράτησε 60 χρόνια. Ο πατέρας του Αμώς, κατά την παράδοση των ραβίνων, ήταν αδερφός του βασιλιά Αμασία και εάν αυτό αληθεύει τότε ο Ησαΐας ήταν ξάδερφος του βασιλιά Οζία και εγγονός του βασιλιά Ιωάς.

Ήταν παντρεμένος και η σύζυγός του καλείται και "προφήτισσα" (Ησαΐας 8:3), γιατί πιθανόν να προφήτευε και αυτή. Είχε δύο γιους με τα συμβολικά ονόματά τους να είναι Σεάρ-Ιασούβ (Ησαΐας 7:3) και Μαχέρ-σαλάλ-χασ-βαζ (Ησαΐας 8:1-4). Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση θανατώθηκε από το βασιλιά Μανασσή.


Ο Ησαΐας προφήτευσε επί βασιλείας Οζία (Ουζζία), Ιωθάμ, Αχαζ και Εζεκία (Ησαΐας 1:1).

Η πρώτη περίοδος της προφητικής του διακονίας αρχίζει επί βασιλείας Οζία (783-738 π.Χ.) και συνεχίζει επί βασιλείας Ιωάθαμ (750-735 π.Χ.). Η δεύτερη περίοδος εκτείνεται από την εποχή της βασιλείας του Αχαζ (735-719 π.Χ.) μέχρι τη βασιλεία του Εζεκία, και η τρίτη από την άνοδο του Εζεκία στο θρόνο μέχρι το δέκατο πέμπτο έτος της βασιλείας του (719-705 π.Χ.).

Εκτός από το ομώνυμο βιβλίο του ο Ησαΐας έγραψε και άλλα έργα τα οποία όμως δε διασώθηκαν. Αυτά είναι "η πράξεις (βιογραφία) του βασιλιά Οζία" (Β' Χρονικών 26:22), και το "βιβλίο των βασιλείων Ιούδα και Ισραήλ" (Β' Χρονικών 32:32). Εκτός από τις προφητείες, στο βιβλίο του Ησαΐα υπάρχουν και αρκετά ιστορικά στοιχεία.

Η σπουδαιότερη προφητεία του Ησαΐα βρίσκεται στο κεφ. 7, όπου προφητεύεται η γέννηση του Ιησού απ' την παρθένο Μαρία, και ο οποίος θα ονομασθεί Εμμανουήλ (Ησαΐας 7:14-16).

Προφήτευσε επίσης τον ερχομό του Ιωάννη του Βαπτιστή (Ησαΐας 40:3). Άλλες προφητείες αναφέρονται στην τελική κρίση όλου του κόσμου (κεφ. 24-27) και στα έθνη που θα γίνονταν απειλή για το λαό του Ισραήλ.

Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται αποσπάσματα από του βιβλίο του Ησαΐα: από τον Ιησού (Μάρκος 9:48), τον Πέτρο (Β' Πέτρου 3:10-14) και τον Ιωάννη (Αποκάλυψη κεφ. 21,22).

Ό Ησαΐας, εκτός από προφητείες, αναφέρει και περί μετανοίας:

"Ζητήσατε τον Κύριον και εν τω εύρίσκειν αυτόν έπικαλέσασθε ήνίκα δ' αν έγγίζη ημίν, άπολιπέτω ό ασεβής τας οδούς αυτού και άνήρ άνομος τας βούλας αυτού και έπιστραφήτω επί Κύριον, και έλεηθήσεται, ότι επί πολύ αφήσει τας αμαρτίας υμών".

Δηλαδή, αναζητήστε τον Κύριο με προθυμία, και όταν τον βρείτε, επικαλεσθείτε με πίστη τη βοήθεια του. Όταν δε ό Κύριος σας πλησιάζει, ό ασεβής ας εγκαταλείψει τους αμαρτωλούς του δρόμους και ό παράνομος άνθρωπος ας επιστρέψει με μετάνοια προς τον Κύριο. Και τότε ό Κύριος θα τον ελεήσει, διότι σε μεγάλη έκταση θα συγχωρήσει τίς αμαρτίες εκείνου και όλων σας. (Ησαΐας, νε' 6,7).

Απολυτίκιον. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

Ως σάλπιγξ πανεύσημος, μεγαλοφώνω φθογγή, τω κόσμω προήγγειλας, την παρουσίαν Χριστού, Προφήτα θεσπέσιε· συ γαρ του Παρακλήτου, έλλαμφθείς τη δυνάμει, κάλαμος όξυγράφος, των μελλόντων έδείχθης· διό σε Ησαΐα, ύμνοις γεραίρομεν.

http://www.gonia.gr/gonia.php?saint=5265

http://orthodoxsaints.freeforums.org/topic-t18.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου