Gold Cross

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Σημεία τῶν Καιρῶν Γέρων Παΐσιος


Σημεία τν Καιρν Γέρων Πασιος
Σημεία τν Καιρν
Μετά πό τήν μπόρα τήν δαιμονική, Θά λθη λιακάδα Θεϊκή. Πίσω πό τό κοσμικό πνεύμα τς σημερινς λευθερίαςτς λειψης σεβασμο στήν κκλησία το Χριστο, στούς μεγαλυτέρους, γονείς, και διδασκάλους, πού χουν φόβο Θεο, κρύβεται πνευματική σκλαβιά, το γχος, καί ναρχία, πο δηγον τόν κόσμο στό διέξοδο, στήν ψυχικήκαί σωματική καταστροφή.
Πίσω λοιπόν καί πό τό τέλειο σύστημα κάρτας ξυπηρετήσεωςσφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται παγκόσμια δικτατορία, σκλαβιά το ντιχρίστου. ποκ. ωάννου κεφ. Ιγ16 “να δώσουσιν ατος χάραγμα πί τς χειρός ατν τς δεξις πί τν μετώπων ατν, καί να μή τις δύναται γοράσαι πωλσαι ε μή χων τό χάραγμα, τό νομα το θηρίου τόν ριθμόν το θηρίου˙ ριθμός γάρ νθρώπου στί καί ριθμός ατο χξς“ = 666.
γιος νδρέας Καισαρείας γράφει τά ξείς˙ Περί το μιαρο νόματος το ντιχρίστου. Καί τήν μέν κρίβειαν τς ψήφου, ς καί τά λοιπά τά περί ατο γεγραμμένα, χρόνος ποκαλύψει καί περα τος νήφουσιν˙…… λλ oκ εδόκησεν Θεία Χάρις ν Θεία Βίβλ τό το λυμενος νομα γραφναι˙ ς ν γυμνασίας δε λόγ πολλά στιν ερεν……”. γίου νδρέα Καισαρείας, ξήγησις ις τήν ωάννου ποκ. Σελ. 341-42, κεφ. ΛΗ._
Τό παράξενο μως, καί πολλοί πνευματικοί νθρωποι κτός πο δείνουν δικές των ρμηνείες, φοβάνται καί ατοί τόν κοσμικό φόβο του φακελλώματος, ν πρεπε νά νησυχον πνευματικά, καί νά βοηθήσουν τούς Χριστιανούς μέ τήν καλή νησυχία, καί νά τούς τονώνουν στην πίστη, νά νιώθουν Θεϊκή παρηγοριά.
πορώ! Δέν τούς προβληματίζουν λα αυτά τά γεγονότα; γιατί δεν βάζουν στω να ρωτιματικό για τς ρμηνείες το μυαλο τους; Κι ν πιβοηθον τόν ντίχριστο γιά τό σφράγισμα, πς παρασύρουν και λλες ψυχές στήν πώλεια; Ατό ννοε˙ “… τό ποπλανν, ε δυνατόν, καί τούς κλεκτούς”. Μρκ. Ιγ’.
Θά πλανεθον, ατοί πο τά ρμηνεύουν μέ τό μυαλό. Κί ν τά σημεία φαίνωνται ξεκάθαρα˙ τό θηρίοστής Βρυξέλλες μέ τό 666 χει σχεδόν ρουφίξει λα τά κράτη στό κομπιοτερ. κάρτα, ταυτότητα, “ εσαγωγή το σφραγίσματοςτί φανερώνουν; Δυστυχς τό ράδιο μόνο παρακολουθομε τί καιρό θά χουμε.
Τί θά μάς π Χριστός; “ποκριταί, τό μέν πρόσωπον το ορανο γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ σημεα τν ο δύναστε γνναι;” Ματθ. Κεφ. 65!
Μετά λοιπόν πό τήν κάρτα, καί τήν ταυτότητα, “το φακέλλωμαγια νά προχωρίσουν πονηρά στό σφράγισμα, θά λένε συνέχεια στην τηλεόραση, τι πρε κάποιος τν κάρτα το δείνα, καί το σήκωεσε τά χρήματα πό τήν τράπεζα. πό τήν λλη μερι, θά διαφημίζουν το τέλειο σύστηματό σφράγισμα στό χερι στό μέτωπο μέ κτίνες λέϊζερ, πού δέν θά διακρίνεται ξωτερικά, μέ τό 666 τό νομα το ντιχρίστου.

Δυστυχς, καί πάλι ρισμένοι γνωστικοίθα φασκιώνουν τά πνευματικά τους τέκνα σάν τά μωρά, δθεν γιά νά μήν στενοχωριονται˙ δέν πιράζει ατό, δέν εναι τίποτα, ρκε σωτερικά νά πιστεύετε!” Κι ν βλέπουμε τόν πόσ. Πέτρο πο ξωτερικά ρνήθηκε τόν Χριστό, και το ρνησις, ατοί ρνονται τό γιο σφράγισμα το Χριστο πο τους δόθηκε στό γιο Βάπτισμα˙ Σφραγς δωρες Πνεύματος γίου” μέ το να δέχονται τήν σφραγίδα το ντιχρίστου, λένε καί τι χουν μέσα τους τόν Χριστό!!
Τέτιοα δυστυχς λογικ, εχαν καί ρισμένοι γνωστικοίστά χρόνια τν γίων Μαρτύρων, πο προσπαθοσαν νά μεταστρέψουν τους υποψήφιους μάρτυρας, πως ναφέρει Μέγας Βασίλειος στόν λόγο του στόν Μάρτυρα Γόρδιο “…… πολλοί παραλογιζόντουσαν προσπαθώντας νά πείσουν τόν Μάρτυρα νά ρνηθ μόνο μέ τά λόγια, καί νά κρατήση τήν πίστη μέ τήν ψυχή, τήν σωτερική διάθεση, γιατί Θεός δέν δίνει προσοχ στήν γλσσα λλά στήν διάθεση. Μάρτυς μως Γόρδιος ταν καμπτος καί πεκρίθηκε˙ οκ νέχεται τι γλσσα κτισθεσα παρά Χριστο φθέγξασθαι τι κατά το Κτίσαντος…… μη πλανσθε Θεός ο μυκτηρίζεται κ το στόματος μς το μετέρου κρίνει, κ τν λόγων δικαιο, καί κ τν λόγων καταδικάζει”.
πίσης πί Δεκίου, μέ διάταγμα ζητοσε νά μολογήσουν τήν θρησκεία τν εδωλολατρν, καί σοι Χριστιανοίδήλωναν, καί θυσίαζαν στα εδωλα, παιρναν πιστοποιητικό, καί γλύτωναν τό Μαρτύριο. χι μόνον ατοί ταν ρνητές το Χριστο, λλά καί κενοι που δειναν χρήματα στούς εδωλολάτρας στήν πιτροπή, καί παιρναν το πιστοποιητικό, χωρίς νά ρνηθον, ο νομαζόμενοι λιβελλοφόροικαι ατούς κκλησία μας τούς θεώρησε ποστάτας-πεπτωκότας.
Κι ν λοιπόν χουμε τόσα πολλά παραδείγματα, πως καί το γενομένου θαύματος το γίου Θεοδώρου, πο ορτάζομαι κάθε χρόνο, τό Σάββατο τς Αβδομάδος τν Νηστειν˙ ουλιανός παραβάτης, γινώσκων τι ο Χριστιανοί καθαίρονται μλλον διά νηστείας την πρώτη βδομάδα τς γίας τεσσαρακοστς, ν καί μες διά τοτο καθαράν βδομάδα καλομεν, βουλήθη να τότε μάλιστα μολύνη  ατούς˙ διό καί προσέταξε κρυφίως να τεθσιν ες τήν γοράν κατ κείνας τά μέρας βρώματα μεμιασμένα κ τν αμάτων τν εδωλικν θυσιν. λλά νεύσει Θεία πιφανείς καθ πνον Μάρτυς Θεόδωρος ες τόν τότε ρχιεπίσκοπον Κων/πόλεως Εδόξιον καί φανερώσας το πράγμα παρήγγειλειν ατ να συγκαλέση τούς πιστούς εθύς τό πρω τς Δευτέρας καί μποδίση ατος τν βρωμάτων κείνων τήν χρσιν, τή λλειψιν τς ναγκαίας τροφς ναπληρώσ κ το προχείρου διά κολλύβων …… Τοιουτοτρόπος μέν σκοπός το παραβάτου ματαιώθη˙ δέ εσεβς Λαός, διαφυλαχθείς μόλυντος……” ρολόγιον τό Μέγα σελ. 446 ._
Τό νά πέχουμαι πό τά εδωλόθυτα, εναι κανόν τν γίων
ποστόλων. Πράξ. ποσ. Κεφ. Ιε’ …… “Συνήχθησαν δέ ο πόστολοι και ο πρεσβύτεροι …… πέχθεσθαι εδωλοθύτων καί αματος καί πνικτο καί πορνείας˙……”.
Παρλα λοιπόν ατά πο νέφερα, κούει κανείς να σορό δυστυχς νοησίες το μυαλο, πό ρισμένους σημερινούς Γνωστικούς”, νας νά λέει˙ γώ θά δεχθ τήν ταυτότητα μέ τό 666, θά βάλω καί να Σταυρό”, κί λλος νά λέει˙ γώ θά δεχθώ τό σφράγισμα στό κεφάλι με τό 666 καί θά κάνω κι να Σταυρό στό κεφάλι……” καί να σορό μοιες νοησίες, πο νομίζουν τι θά γιασθον μέ ατόν τόν τρόπο, ν ατά
εναι πλνες.
Μόνον ατά πο δέχονται γιασμό, ατά μόνον γιάζονται. πως˙ Τό νερό, δέχετε γιασμό, καί γίνεται γιασμός. Τά ορα δέν δέχονται γιασμό.
πέτρα, μέ θαμα γίνεται ψωμί.
καθαρσία, δέν δέχεται γιασμό.πομένως, διάβολος, ντίχριστος, ταν εναι στήν ταυτότητά μας, στό χέρι, στό κεφάλι μας, μέ τό σύμβολό του, δέν γιάζονται, μέ τό να βάλουμε καί να Σταυρό.
χουμε τήν δύναμη το Τιμίου Σταυρο, το γίου Συμβόλου, την Θεία Χάρη το Χριστο, μόνον ταν ρκούμεθα στό γιο Σφράγισμα το Βαπτίσματος, πο παρνούμεθα τόν σατανά, καί συντασσώμεθα στόν Χριστό, καί δεχόμεθα τό γιον Σφράγισμα˙ Σφραγς δωρες Πνεύματος γίου”.
Χριστός νά μς δίνη καλή φώτιση. μήν.
γιον ρος Κουτλουμουσιανό Κελλί Παναγούδα
Σάββατο ΑΝηστειν 1987.
Με πολύ πόνο καί γάπη Χριστο,
Μοναχός Πασιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου