Gold Cross

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Ἄγγελος Θεοῦ Παντοκράτορος εἶναι ὁ Ἱερεύς                           (πιστολ γέροντος Φιλόθεου Ζερβάκου, 5-2-1958)
...χεις δίκαιον ν φοβσαι ν εσέλθς ες τν ερωσύνην. Τν φόβον ατν τν εχον λοι ο γιοι Πατέρες, δι᾿ ατ κα πολλο φευγον τν ερωσύνην ταπεινούμενοι, στοχαζόμενοι φ᾿ νς τ ψος τς ερωσύνης, τν καθαρότητα κα τν γιότητα τν ποίαν φείλει ν χ ερεύς, φ᾿ τέρου τς εθύνας τς ποίας ναλαμβάνει π τν στιγμν κατ τν ποίαν λαμβάνει τ χάρισμα τς ερωσύνης. Πολλο δ κ τν γίων κα κρύπτοντο δι ν ποφύγουν τν ερωσύνην κα τότε δέχοντο, ταν Κύριος τος πεκάλυπτε, λος δμος τος πρότεινε ς ξίους, δι᾿ ατ κα πεκράτησε κατ τος χρόνους κείνους τό, θεόκλητος δημόκλητος.
λλ κατ τος σημερινος χρόνους, ς π τ πλεστον, πικρατε δαιμονόκλητος (δαιμονοπρόβλητος) περηφανοεαυτοπρόβλητος, στ πολλούς, ασχρούς, φαύλους, σεβες, μαρτωλούς, ναξίους, τος προτείνει, τος προβάλλει διάβολος ες ερωσύνην κα ρχιερωσύνην, πολλο δ μόνοι τους προτείνουν αυτος ξ ωσφορικς περηφανείας κα οήσεως κατεχόμενοι, μ στοχαζόμενοι ο φρονες, τι ερεύς, λειτουργς το ψίστου Θεο φείλει ν εναι σώματι κα ψυχ καθαρότερος κα λαμπρότερος τν λιακν κτινν, κα νώτερος κα ψηλώτερος κα γιώτερος πάντων τν νθρώπων. γγελος Θεο Παντοκράτορος εναι ερεύς, λλ στοχαζόμενοι ο ματαιόφρονες, ο γηϊνόφρονες, ο κουφο κα πηρμένοι, τι θ αξήσ τιμή των, δόξα των, κα ο νθρωποι θ τος φιλον τ χέρι παντο, θ τος θαυμάζουν, ταν θ λειτουργον νδεδυμένοι χρυσοΰφαντα ερά, θ αξήσουν τ λικ συμφέροντά των, ... κα φο θησαυρίσουν π τς γς, τότε θ επον ες τν ψυχήν των, ς φρων του Εαγγελίου· «ψυχ χεις πολλ γαθ κείμενα ες τη πολλά, φάγε, πίε, εφραίνου, ναπαύου».
Ατ στοχαζόμενοι κα διανοούμενοι ν αυτος, ο δαιμονόκλητοι κα περηφανοαυτόκλητοι, κινον πάντα λίθον, τρέχουν νω κάτω, βάζουν μεσίτας, πρωθυπουργούς, πουργούς, βουλευτάς, πολιτικούς, μητροπολίτας κ.λπ., δι ν λάβουν τν ερωσύνην κα ρχιερωσύνην. Κα ταν τν λάβουν, πειδ ναξίως τν λαβον, τος γκαταλείπει Χάρις το Θεο κα γίνονται σκότος ντ φωτς κα μεταδίδουν ες τος νθρώπους, ντ φωτς σκότος κα γίνονται ατία ν βλασφημται τ νομα το ψίστου Θεο. σημεριν θλιωτάτη κα οκτροτάτη κατάστασις τς κοινωνίας φείλεται ς π τ πλεστον ες τος ναξίους ρχιερες κα ερες, διότι ταν τ φς γίν σκότος, τ σκότος πόσον; Δι τος τοιούτους σκοτισμένους κα τετυφλωμένους ρχιερες κα ερες λέγει σοφς Νελος· «αδίως τν ποιμένων κα προεστώτων σέβεια κα μέλεια πόλυσι τος ποιμαινομένους», κα θεος Χρυσόστομος λέγει· «Ο πάντας χειροτονε τ Πνεμα τ γιον, (ννον τος ναξίους) λλ δι πάντων νεργε», ννον τι τ Μυστήρια τελονται κα π ναξίων, χι δι τν ναξιότητά των, λλ δι τν γιασμν κα τν σωτηρίαν τν πιστν. Τελειον δ ατ χι ο νάξιοι, λλ τ Πνεμα τ γιον...
νν Μακαριώτατος Θεόκλητος ες τς χειροτονίας πο κάμνει εναι προσεκτικς κα διακριτικός. φ᾿ σον σ προτείνει Μακαριώτατος δν εσαι ατόκλητος, χεις δ κα συναίσθησιν κα φόβον δι τ ψιστον ξίωμα τς ερωσύνης κα τς εθύνας, κα πειδ ζητς τν γνώμην μου, γνώμη μου κα συμβουλή μου εναι: άν, ς νθρωπος, δν μόλυνες τν αυτόν σου μ θανάσιμον τιν μαρτίαν σαρκικν κα λοιπάς, ν κάμς πακον κα ν δεχθς τν ερωσύνην· κα άν, ς νθρωπος, χς τινς τελείας κα δυναμίας, Χάρις το Κυρίου, τ σθεν θεραπεύουσα κα τ λλείποντα ναπληροσα, θ τ ναπληρώσ· ταν δ τν διακονίαν σου κπληρώσς μ πιμέλειαν, μ προθυμίαν, μ ζλον κα μ πίστιν, τότε θ λάβς τν ν ορανος μαράντινον στέφανον, τν ποον θ σο ποδώσ δίκαιος Κριτς ες τν μέραν τς νταποδόσεως...
(Περιοδικν «ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ», τ. 14)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου