Gold Cross

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΟΦΙΑΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ, ΑΓΑΠΗΣ... ΠΩΣ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣΜαρτύρησαν στά χρόνια τού αύτοκράτορα Άδριανού (έχουμε δρόμο στό όνομά του στήν Πλάκα…). Ή μητέρα Σοφία, τίμια καί θεοσεβής γυναίκα, γρήγορα χήρεψε, καί μέ τίς τρείς κόρες της ήλθε στή Ρώμη. Έκεί συνελήφθησαν, διότι καταγγέλθηκαν σάν φημισμένες χριστιανές. (Ή χήρα μητέρα καί τά τρία κοριτσάκια 12, 10 καί 9 έτών άντίστοιχα φημισμένες χριστιανές!!!!). Άφού άπομόνωσαν τή Μητέρα άρχισαν νά άνακρίνουν τίς κόρες.
Πρώτη παρουσιάστηκε στό Βασιλιά ή δωδεκάχρονη Πίστη. Τής πρότεινε νά άρνηθεί τό Χριστό καί θά τής χορηγούσε τά πάντα, γιά νά ζήσει εύτυχισμένη ζωή. Τά λόγια τής Άγίας Γραφής άποτέλεσαν δυναμική άπάντηση τής Πίστης: "Έν πίστει ζώ τή τού υίού τού Θεού τού άγαπήσαντός με καί παραδόντος έαυτόν ύπέρ έμού". Δηλαδή, ζώ έμπνεόμενη άπό τήν πίστη μου στό Χριστό, πού μέ άγάπησε καί έδωσε τόν εαυτό Του γιά τή σωτηρία μου. Τότε, μετά άπό φρικτά βασανιτήρια τήν άποκεφάλισαν.
Έπίσης μέ τά λόγια τής Άγίας Γραφής, άπάντησε καί ή δεκάχρονη Έλπίδα, όταν τήν ρώτησαν άν άξίζει νά ύποβληθεί σέ τέτοια βασανιστήρια. Ναί άξίζει είπε, διότι "ήλπίκαμεν έπι Θεώ ζώντι, ός έστί Σωτήρ πάντων άνθρώπων, μάλιστα πιστών. Δηλαδή, έχουμε στηρίξει τίς έλπίδες μας στό ζωντανό Θεό, πού είναι Σωτήρας όλων τών άνθρώπων, καί πρό πάντων τών πιστών. Άμέσως τότε κι αύτή άποκεφαλίστηκε.
Άλλά δέν ύστέρησε σέ άπάντηση καί ή ένιάχρονη Άγάπη. Είπε ότι ή ύπαρξή της ειναι στραμμένη "είς τήν άγάπην τού Θεού καί είς τήν ύπομονήν τού Χριστού". Καί βέβαια δέν άργησαν νά άποκεφαλίσουν καί αύτή. Ό δέ Κύριος μετά τρείς ήμέρες παρέλαβε καί τή μητέρα τους.

Καί τό άπολυτίκιον τής Άγίας Σοφίας:
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
᾿Εν ταῖς μάρτυσι λάμπεις Σοφία ἔνδοξε, καὶ στεφάνοις τῆς νίκης περι­κοσμεῖσαι λαμπροῖς· δι᾿ ὃ ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς εὐφημοῦμέν σε, ὅτι θυγάτρια σεμνὰ τῷ μαρτυρίῳ ὁδηγεῖς, ᾿Αγάπην Πίστιν ᾿Ελπίδα· μεθ᾿ ὧν μὴ παύσῃ πρεσβεύειν, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου