Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010
Το ν γοις πατρς μν Πρκλου
Πατριρχου Κων/λεως
Φνηκε Χρι­στς στν κσμο κα τν χαρο κσμο στλισε μ᾿ πραντη εφροσνη. Σ­κω­σε πνω Του τν ­­μαρ­τα το κσμου, κα κατα­πτησε γι πντα τν χθρ το κσμου. γία­σε τς πηγς τν δτων κα φτισε τς ψυχς τν νθρπων. Θαματα ναμεχ­θη­καν μ μεγαλτερα θα­μα­τα.

Σ
μερα, πό τ χαρ πο φερε Σωτ­ρας μας Χριστς, χωρ­στηκαν γ κα θλασ­σα κα π᾿ κρη ς κρη γμισε κσμος εφροσνη. σημεριν γιορτ ποκαλπτει μεγαλτερα θαματα π κενη τς Χριστουγεννιτικης νυ­χτις.
Γιατ
κενη τν νχτα πο μς πρασε χαιρτανε μονχα γ, καθς βσταζε πνω της στν γκαλι τς φτνης τν Παντοκρτορα Θε. Σμερα μως, πο γιορ­τ­ζουμε τ Θεοφνεια, εφρανεται μαζ της κα θλασσα. Κα εφρα­νε­ται γιατ δι μσου το ορδνη λαμβάνει μρος κα ατ στν ελογα το γιασμο.

Στ
γιορτ τς θεας Γννησης Θες φνηκε βρφος μικρ, νιογννητο, δεχνοντας τσι τ δικ μας νηπι­τητα. Σμερα μως τν βλπουμε τλειο νθρω­πο, τλειο Υἱό, π τλειο Πατρα γεννημνον. κε φανρωσε τ θεο βρφος τ στρι πο ντειλε π τν νατολ, κα δ μολογε γι᾿ Ατν π τν οραν Θες Πατρας, π Τν πο­ον γεννθηκε πρ τν α­­νων.

κε Το πρσφε­ραν - σν σ βασιλι - δ­ρα ο Μγοι, πο πεζο­πρησαν π τν να­τολ. δ γγελοι π τν οραν φερμνοι Το πρσφεραν τ διακονα πο πρπει μνο σ Θε. κε τυλχτηκε μσα στ σπργανα κα δ λνει μ τ βπτισμα τς σειρς τν παραπτωμτων κα τ δεσμ τς μαρτας μας. κε βασιλις τν ορανν ντθηκε σν βασιλικ λουργδα τν κσμο, δ πηγ τς ζως ντνεται λγυρα τ ποταμσια κματα.

λτε λοιπν ν δετε παρδοξα θαμα­τα. λιος τς δικαιο­σ­νης λοζεται στο ορ­δνη τ νερ. φωτι βου­τει κα σμγει μ τ νερ. Κα Θες π̉ ν­θρωπο γιζεται.
Σ
μερα λκληρη κτση βροντοφωνζει κα νυμνε:

«Ε
λογημνος ρχόμενος ν νόματι Κυρίου!!» Σ πο ρχεσαι δι τς Προνοας Σου μσα π᾿ λα τ κτσματ Σου. Σ πο συντηρες τ ψος το στερεματος κα ντεχνα δηγες σν μερο λογο μ χαλινρι τν τροχι το λιου. Σ πο βζεις σ τξη χωρς διλου ν᾿ νακατεονται τ πλθη τν στρων κα μς κερνς πλοσια γρα γι ν ναπνουμε στα­μ­τητα ζω.
Σ
πο ζε­στανεις κα ζωογονες τ μννα γ στε ν μς χαρζει τος καρπος της λοχρονς. Σ πο δαμ­ζεις κα σταματς τν πολυ­κμαντη θλασσα ζνο­ντς την λοτργυρα μ᾿ να μικροτσικο χαλινρι π μμοχλικο. Σ πο σπρχνεις τ νερ π τς γς τ σπλχνα κα φτιχνεις τς πηγς. Σ πο καθοδηγες τς ποταμ­σιες χθες ν πορεονται χωρς χαμ κα περιπλ­νηση ς τ θλασσα.  
Το
τα λα τ θαυ­μ­σια ναλογιζμαστε κα π τ κατβαθ μας βγα­νει κραυγ: «Ελογημνος ρχόμενος ν νόματι Κυρίου».
Π
ς μας λοιπν, Ποις εν᾿ Ατς, μακριε Δαυδ;

Κριος κα Θε­ς μας πο μς φανερθηκε μ᾿ νθρπινη μορφ.
λλ δν τ λει α­τ μνον προφτης Δαυ­­δ. Τ λει κα π­στολος Παλος πο συμ­φωνε μαζ του κα διδσκει: «Μς φανερ­θηκε Χρη το Θεο πο σζει κθε ν­θρωπο κα μς διδσκει λους μας». χι μερικος λλ λους μας. Σ᾿ λους, ουδαους κα λληνες χα­ρζει μ τ βπτισμα τ σωτηρα κα ποδεχνει τ σωτριο ατ λουτρ σν εεργτημα δοσμνο δωρεν σ κθε νθρπινη ψυχ πο τ ζητει.

λτε ν δετε πρω­τ­γνωρο κατακλυ­σμ, πολ μεγαλτερον κα δυναττερον π᾿ κε­νον πο γνηκε τν ποχ το Νε. κε τ νερ πνιξε τος νθρπους κα δ τ νερ το βαπτσματος, κενους πο εχαν πεθνει πνευματικ ξαναζωντνεψε, μ τ δναμη το Θεο πο σμερα βαπτστηκε.
κε Νε φτιαξε κιβωτ στρεα π ξλα κα δ Χριστς νοητς Νε, προσλαβε π τν φθορο παρθνο Μαρα τν κιβωτ το σματος. κε Νε λοιψε τν κιβωτ ξωτερικ μ σ­φαλτο πσσα. δ Χρι­στς δυνμωσε κα περι­φρο­ρησε τν κιβωτ το σματος μ τ χρσμα τς πστεως. κε περιστερ πο βσταζε κλαδ λις προμνυσε τν εωδία το Δεσπτου Χριστο. δ τ Πνεμα τ γιον μ τ μορφ λασπρης περιστερς παρουσιστη­κε κα σ᾿ λους φανρωσε τν λεμονα Κριο.

λλ μ κατα­πλτ­τει περβολικ τα­πε­νωση το Κυρου. Γιατ δν ρκστηκε, Ατς γεννημνος τλειος Υἱός π τλειο Πατρα, ν γεννηθε κα π γς τλειο βρφος π τ σπλχνα μις γυνακας. Δν ρκ­στηκε κενος πο εναι σνθρονος μ τν Θε Πα­τρα ν λβει τ μορφ το δολου λλ κα σν τν τελευταο μαρτωλ προσρχεται ν βαπτισθε.
λλ ς μ γνει κοιν γι λους τος ν­θρ­πους εεργεσα σκν­δα­λο γι᾿ ατος πο τοτη τν ρα μ κονε. Γιατ βαπτζεται Δεσπτης πντων Χριστς χι γιατ χει νγκη π ψυχικ καθαρισμ, λλ γι ν οκονομσει μ δυ τρ­πους τ συμφρον τν ψυ­χν μας, στε κα μ τ νερ ν μς δωρίσει τν γιαστικ χρη κα ν προτρψει τν καθνα μας ν βαπτιστε.

Καθ
ς μς λει ερς Εαγγελιστς, ρθε ησος π τ Γαλιλαα στν ορδνη που βρι­σκταν ωννης γι ν βαπτιστε π̉ ατν.  Τ τ συνβηκε ττε δερ­φο μου δν μπορε ν τ χωρσει νος νθρπινος. Γιατ ξεπερννε κθε θαμα κα κουσμα σα συνβηκαν κε. Τρμει νος. Χνεται λαλι μ τολμντας ν ξιστορήσει τ νκφραστα. Γι‹ ατ λοιπν κα ταν εδε ωννης τν Δεσπτη μας Χριστ ν τν πλησιζει, μ πολ καρδιοχτπι, πφτοντας κα γκαλιζο­ντας τ πδια Του το επε παρακλητικ:
Γιατ
βιζει μνα τν δνατο νθρωπο Παντοδναμος Θες μου ν κνω κτι πο ξεπερ­νει τς δυνμεις μου; Δν εμαι γ σ θση ν πι­χειρσω κτι ττοιο. Πς ν τολμσω ν Σ βα­πτ­σω; Πτε συνβηκε ν καθαριστε φωτι π τ ξερ χορτρι;
Π
τε ­πλυ­νε λσπη τν πηγ; Πς ν βαπτσω σνα τν Κριτ τς οκουμνης γ πεθυνος γι τσες μαρτες; Πς ν Σ βα­πτ­σω Δσποτ μου; Δν βλπω μαρτα πνω Σου. Δν χεις πσει θμα τς κατρας το προπτορα δμ. Δν χεις καθλου λερωθε π τν μαρτα. Γιατ ν κα κλινες ορανος κα κατβηκες, τποτα π τ θελματα το Θεο Πατρα δν παρβηκες.
Τ
κνεις Δ­σπο­τ μου; 
Γιατ
μ᾿ να­γκζεις ν κνω κτι πο ξεπερνει τς δυνμεις μου; Ποτ κα τποτα δν τλμησα ν κνω π᾿ λα σα παροργζουν τν ­γα­­θω­σνη Σου.
Σ
ν δο­λος πιστς γεμτος γπη κα σεβασμ γι τν φντη του πρτρεξα κα μνυσα στν κσμο τν παρουσα Σου. ν βρι­σκ­μουνα κμη μσ᾿ τν κοιλι τς μννας μου, δανεστηκα τ γλσσα της κα Θε το κσμου Σ κρυξα. λους τος προετομασα ν Σ δεχθον, ν Σ᾿ παντσουν. 
Π
ς μου λοιπν Κρι μου, πς θ᾿ νεχθε ν δε λιος τν Παντοκρ­τορα Θε τσι ν ξευ­τε­λζεται π τν τλμη νς δολου Του κα δν θ ρξει καυτερς φωτο­βολδες ν μ κατακψει, πως κανε κενους τος καιρος τος σωτους Σο­δο­μτες; Πς θ ντξει γ ν δε κενον πο γιζει τος γγλους, ­π­ριτ­τα ν βαπτζεται ­π χρι νθρπου μα­ρτω­λο κα δν θ᾿ νοξει τ σπλχνα της γι ν μ καταπιε, πως κανε τν βειρν κα τν Δαθν;
Π
ς ν βαπτσω Δσποτ μου σνα πο δν μο­λνθηκες π τς φυσικς γννησης τ λρωμα; «ξ σπρου γαστρς, σπο­ρος προλθε καρπς». Πς λοιπν γ χιλιο­λερωμνος π τν μα­ρ­τα νθρωπος ν γνσω τν Θε; Θε ναμρτητο;
γ χω νγκη ν βαπτιστ π Σνα κα Σ ρχεσαι σ μνα; Μ᾿ στειλες ν βαπτζω, Κ­ρι μου, κα δν παρκου­σα τν ντολ Σου. Πρ­τρεπα λους πρς τ β­πτι­σμα κα τος λεγα: «μολογστε νπιον το Κυρου τς μαρτες σας, γιατ Ατς εναι μ­νος γαθς. Ατς πο ρχεται πσω μου δν εναι βλοσυρς κα α­στη­ρς. Εναι γαθς κα Υἱός Πατρα γαθο. Δν φρεται γι λγο μονχα μ᾿ γαθωσνη κα στερα λλζει διθεση γι τν μαρτωλ νθρωπο, λλ τ λες Του μνει ες τν αἰώνα. Κα πειδ τ λες Του εναι μ­τρητο γι᾿ ατ κα ο ορνιες δυνμεις νυ­μν­ντας Το λεγαν:
«Ε
λογημνος Σ πο ρχεσαι στ̉  νομα το Κυρου». Κριος κα Θες μας μς φανερθηκε. Μς φανερθηκε λιος τς δικαιοσνης κα δι­λυ­σε τ σκοτδι τς γ­νοιας πο μς περιλουζε. Μς φανερθηκε ορ­νιος τσοπνης κα διωξε π τ κοπδι τν παι­διν Του τος λκους το  διαβλου. Μς φανερ­θηκε Μονογενς Υἱός το Πατρς κα χρισε μ τ βπτισμα τν υοθεσα στος πιστος. Μς φανε­ρ­θηκε ζω λκληρου το κσμου κα μ τ θνατ Του θαντωσε τν θνατο ς θνατος κα ξωσε ν ζσουν ζω θνατη, κενοι πο ε­χαν πσει στ φθορ κα στ θνατο.

λλ ν γνο­νταν λα ατ, Θες Πατρας γαλλμενος μ τν περβολικ ταπενω­ση το Υο, νογει δι­πλα­τα τς πλες το ο­ρα­νο κα μ βροντερ φων ξεχειλισμνη π ασθματα πο πλημμυρ­ζουνε μι πατρικ καρ­δι, νακρζει: «Ατς εναι Υἱός μου γα­πητς».
Κα
γι ν μν μπερδευτε νος σων κογανε λα τοτα - ν εναι δηλαδ Υἱός Βαπτι­στς Χριστς- ρχεται τ γιον Πνεμα, σν σπρο περιστρι κα δεχνει κενον πο βαπτι­ζταν κα πο Θες Πατρας τν μαρτυροσε στος νθρπους σν μονογεν Υἱό Του.
Σ
᾿ Ατν πρπει δξα, τ κρτος, τιμ κα προσκνηση σ­μερα κα πντοτε κα ες τος αἰώνας τν αἰώ­νων. μν
Δεκαπενθμερο φυλλδιο .Ν.γου Νικολου Νικαας  Τεχος 107 6-1-2008

Ροή δεδομένων

Ετικέτες-Κατηγορίες

p.Ioannis.Kiparissopoulos. Από το Blogger.

Πληροφορίες

Αναγνώστες

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Για να μπείτε στήν Αγία Γραφή κάντε κλίκ στην εικόνα

ΠΑΤΕΡΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις με τα Πατερικά κείμενα κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ  Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Ορθόδοξο Συναξάρι

Επικοινωνήστε μαζί μας…...

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΓΕΡΩΝ  ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Συνολικές προβολές σελίδας