Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012


Αγαπητοί μου φίλοι χαίρεται εν Κυρίο.  Το μπλογκ  Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ   από σήμερα αλλάζει ονομασία. Η νέα ονομασία του είναι ΕΩΣ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. Θέλω να σας γνωστοποιήσω πως αλλάζει ΜΟΝΟ η ονομασία. Η  Διεύθυνση του ιστολογίου παραμένει η ίδια (http://agiosmgefiras.blogspot.gr/)καθώς και το ύφος του μπλόγκ, με τις ίδιες αναρτήσεις και  κατεύθυνση, καθώς και με τους ίδιους συντελεστές. Για τον Ιερό Ναό μας  κάναμε νέο μπλοκ στο οποίο θα αναρτώνται φωτογραφίες, πρόγραμμα ακολουθιών του Ι. Ναού και γενικά ότι έχει σχέση με τις δραστηριότητες  του Ιερού Ναού. Το μπλόγκ του Ναού είναι υπό κατασκευή αυτή τη στιγμή και η Διεύθυνση του ιστολογίου είναι (http://agiosmgefirasnaos.blogspot.gr/).  Σας ευχαριστώ όλους θερμά από βάθους ψυχής για την στήριξη σας αυτά τα δυο χρόνια. Μετα βαθυτάτου σεβασμού και αγάπης η αναξιότης ημών  π. Ιωάννης  Κυπαρισσόπουλος.

Λάβαμε μέ τό λεκτρονικό ταχυδρομεο από την ΚΙΝΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καί δημοσιεύουμε:

Θεσσαλονίκη      26/6 / 2012
Πρός τόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδας
κ. Ἀντώνιο Σαμαρᾶ.
κοινοποίηση:
Δήμαρχο καί ἀντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης , Δημάρχους ὅλης τῆς χώρας
Ἀξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ τά σέβη μας,
εἴμαστε μία ὁμάδα ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας-δράσης Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ( Ὀρθόδοξη Νεολαία Θεσσαλονίκης ).
Θεωρήσαμε ἐπιβεβλημένο νά σᾶς ἀποστείλουμε τήν παρούσα ἐπιστολή ὡς χρέος ἀγάπης μας πρός τόν Τριαδικό Θεό, τούς συμπολίτες μας, τήν πατρίδα μας καί γιά τήν περιφρούρηση τῶν χρηστῶν ἠθῶν, ἀπαραίτητα ὅλα ὥστε νά διαβιοῦμε σέ ὑγιή κοινωνία.
Προκλητικότατη ἀφορμή γιά ἐμᾶς ὑπῆρξε ἡ διοργάνωση τοῦ 1ου Gay-pride festival πού διοργανώθηκε στήν πόλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί ἁγιοτόκο πληθώρας Ἁγίων πόλη μας Θεσσαλονίκη, στίς 22 καί 23 Ἰουνίου. Ἡ διοργάνωση  τοῦ ἐν λόγῳ φεστιβάλ, διεξήχθη μέ τίς ἀπαράδεκτες «εὐλογίες»-ἐνέργειες»  τοῦ Δημάρχου της κ. Μπουτάρη καί χωρίς νά ἐρωτηθεῖ δημοκρατικά ἡ πλειοψηφία τῶν Θεσσαλονικέων.
Φοβόμαστε μάλιστα ἐφόσον ἔγινε κακή ἀρχή, μήπως καθιερωθοῦν ὡς θεσμός ἀνάλογες δραστηριότητες ἐν συνεχείᾳ.
Οἱ προαναφερθεῖσες ἐνέργειες τοῦ Δημάρχου Θεσ/νίκης κ. Μπουτάρη, ἀποτελοῦν κατάφορη βλασφημία τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Πίστεως! Τό Ἑλληνικό Ἐθνικό Σύνταγμα πού συντάχθηκε στό ὄνομα τῆς Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Ἁγίας Τριάδος, κατοχυρώνει τήν Πίστη μας, ἡ ὁποία ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἀντιπροσωπεύει τό 98% τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ! Συγκεκριμένα στό Ἅρθρο 3 τοῦ Συντάγματος παρ. 1, προστατεύονται οἱ Ἱεροί Ἀποστολικοί καί Συνοδικοί Κανόνες καί οἱ Ἱερές Παραδόσεις τῆς Ἐπικρατούσης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, στά ὁποῖα εἶναι φανερή ἡ Διδασκαλία της γιά κάθε εἴδους παραφύσιν σεξουαλικές σχέσεις. Ἀλλά ἐκτός ἀπό τήν Πίστη, θίγονται τά Ἑλληνικά πατροπαράδοτα ἤθη, ὁ πολιτισμός, ἡ ἰσορροπία τῆς κοινωνίας πού ζοῦμε καί πού ὁ καθένας τείνει νά κάνει ὅ,τι θέλει σάν ζούγκλα, καθώς καί τό αἴσθημα δημοκρατίας τῶν πολιτῶν, πού δέν ἐρωτώμαστε σχεδόν ποτέ γιά ὅ,τι συμβαίνει γιά ἐμᾶς…ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ!
Καί δέν φτάνει τό gay festival πού διοργανώθηκε στήν πόλη μας, ἕπεται καί χειρότερη παρεμφερής δραστηριότητα διεθνοῦς ἐμβέλειας αὐτή τή φορά,  στό νησί τοῦ ἀείμνηστου Παπαδιαμάντη, Σκιάθο, στίς 12-15 Ἰουλίου. Μάλιστα, φτάσαμε στό οἰκτρό σημεῖο ἀνηθικότητος, ὥστε νά προμοτάρεται στήν Ἑλλάδα ὁ νεοβαπτιζόμενος λεγόμενος «ὁμοφυλοφιλικός τουρισμός»! Θυσιάζουμε δηλαδή τά ἱερά καί ὅσια, τά χρηστά καί ἐνάρετα στό βωμό τοῦ Μαμμωνᾶ καί γινόμαστε νέα Σόδομα καί Γόμορα προσελκύοντας ἀνθρώπινες ψυχές σέ διεθνές ἐπίπεδο, πρός διαφθορά καί ἀπώλεια, προκειμένου νά βγάλουμε βρώμικα χρήματα!
Εἶναι γνωστό ὅτι τά Σόδομα καί Γόμορα καταστράφηκαν ἀπό τόν Θεό, διότι ὅλοι οἱ κάτοικοί τους πλήν τῆς θεοσεβοῦς οἰκογένειας τοῦ Λώτ πού σώθηκε, ἐπιδίδονταν σέ ἀσελγεῖς πράξεις καί κυρίως στίς παραφύσιν σεξουαλικές·  τελικά Ἄγγελοι Κυρίου τούς κατέκαψαν μέ φωτιά.
Σεβόμαστε τήν ἐλευθερία, τίς προσωπικές ἐπιλογές τοῦ κάθε συνανθρώπου μας καί τό αὐτεξούσιό του, ἀνεξάρτητα ἀπ’ τό ἄν τίς ἐπικροτοῦμε ἤ ὄχι! Δέν εἴμαστε ρατσιστές. Ἄλλο ὅμως ἐλευθερία καί προσωπική ἐπιλογή καί ἄλλο πρόκληση τῆς δημοσίας αἰδοῦς καί κιναιδισμός! Ὁ καθένας μπορεῖ μέ εὐθύνη του ἐλεύθερα νά πρεσβεύει καί νά τηρεῖ ὅποια στάση ζωῆς ἐπιθυμεῖ. Αὐτό ὅμως δέν τοῦ δίνει τό δικαίωμα νά τήν διατυμπανίζει δημόσια. Εἶναι βλαβερό νά χαλαρώνει μέ δημόσιες ἐκδηλώσεις τό πνευματικό αἰσθητήριο τοῦ γύρω κόσμου, ἐνηλίκων κι ἀνηλίκων. Εἰδικά ὅσον ἀφορᾶ τούς νέους καί τά παιδιά, εἶναι πολύ εὐκολώτερο νά τούς περάσει μία παραφύσιν ἄρρωστη γιά τήν κοινωνία μας στάση, ὡς ὑγιή καί φυσιολογική. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀποτελοῦν εἰκόνες Θεοῦ ( σέ καλή κατάσταση ἤ ἡμικατεστραμένες λόγῳ ἀποστασίας ἀπό τόν Θεό) καί εἶναι ὅλες ἀξιοσέβαστες! Ἀκόμη καί οἱ ἡμικατεστραμμένες εἰκόνες, εἶναι δυνατόν μέ τήν μετάνοια νά ἀποκατασταθοῦν στό ἀρχικό κάλλος πού τούς δώρισε ἁπλόχερα ὁ Θεός μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα καί τό Ἅγιο Χρίσμα. Γι’ αὐτό ἀντιδροῦμε. Ὄχι γιά νά περιορίσουμε τήν ἐλευθερία συνανθρώπων μας, ἀλλά γιά νά τούς προσανατολίσουμε στήν ὀρθή καί ὠφέλιμη γιά ὅλους διαχείρισή της! Δέν ἐπιθυμοῦμε νά στιγματίσουμε κανέναν. Ὁ καθένας μας μόνος του αὐτοστιγματίζεται ἤ δικαιώνεται ἀνάλογα μέ τά πιστεύω καί τίς πράξεις του.
Ὁ τίτλος gay-pride πού ἐπιλέχθηκε γιά τό φεστιβάλ, δηλώνει πώς ὁ Δήμαρχος κ. Μπουτάρης, οἱ διοργανωτές καί οἱ συμμετέχοντες τοῦ φεστιβάλ, νιώθουν ὑπερήφανοι παρόλου πού παραβιάζονται-βλασφημοῦνται: α) οἱ νόμοι τοῦ Θεοῦ, β) ἡ Σκέπη τῆς Παναγίας μας, γ) οἱ προστάτες Ἄγιοι τῆς Βυζαντινῆς πόλης μας, δ) ἡ δημοκρατία καί ἡ γνώμη τῶν συμπολιτῶν τους, ε) τό αἴσθημα τῆς δημοσίας αἰδοῦς, στ) τά χρηστά ἤθη, ζ) ἡ διαπαιδαγώγηση τῶν ἀνηλίκων, η) ἀκόμη καί ἡ κοινή αἰσθητική κι ὁ πολιτισμός.
Καταγγέλουμε δέ ὡς ἔσχατο μέν ἀλλά καί ἄκρως σημαντικό, τό γεγονός ὅτι στήν ἐν λόγῳ παρέλαση διάφοροι ὁμοφυλόφιλοι ἔκαναν ἀσεβεῖς χειρονομίες πού αἰσχρόν ἐστί καί λέγειν, ἐκστόμιζαν δέ δυσώδεις βρισιές καί ἐκφράσεις ἐναντίον πολιτῶν πού διαμαρτύρονταν ἀξιοπρεπῶς καί εἰρηνικά. Τό χείριστο ὅλων ἦταν ὅτι ἐξύβριζαν τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ τήν Παναγία, τούς Ἱερεῖς καί τήν Ἐκκλησία μέ ἀκατανόμαστες λέξεις, πρᾶγμα πού εἶναι ἀσυνταγματικό καί ἐπισύρει καταγγελία καί αὐτόφορο.
Ἐπί τοῦ προκειμένου, ἡ ὁμάδα μας ἐπιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της, τόσο κατά τοῦ διοργανωτῆ Δημάρχου κ. Μπουτάρη, ὅσοκαί κατά τοῦ Συλλόγου ὁμοφυλόφιλων. Θά ἀποφασίσουμε ἐπ’ αὐτοῦ τίς περαιτέρω κινήσεις μας μέ τίς συμβουλές δικηγόρων.
Κλείνοντας τήν ἐπιστολή μας, σᾶς παρακαλοῦμε θερμά ὡς τόν Ἀνώτερο Ἄρχοντα τῆς πατρίδας μας, νά σταματήσετε φεστιβάλ καί διοργανώσεις πού βλάπτουν τήν συνταγματικά κατοχυρωμένη Ὀρθόδοξη Πίστη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους μας, τά χρηστά ἤθη καί τίς ἀνθρώπινες ψυχές!
Τά βάζουμε μέ τόν Θεό καί μετά ὀνειρευόμαστε προκοπή;
Πρόσφατα ἀκούσαμε μέ εὐχάριστη ἔκπληξη ( πρᾶγμα σπάνιο γιά Ἕλληνες πολιτικούς ἡγέτες ) νά ἐπικαλεῖστε τόν Θεό, γιά τήν «ἀνάσταση» καί καλή πορεία τῆς χώρας μας. Ὁρμώμενοι ἀπό αὐτήν τήν ἐπίκλησή σας
καί πιστεύοντας καλοπροαίρετα ὅτι ἦταν εἰλικρινής, ἐπιτρέψτε μας νά σᾶς ὑπενθυμίσουμε ποιό εἶναι καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ περί ὁμοφυλοφιλίας μιᾶς πού Τόν ἐπικαλεστήκατε:
«οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται  οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι»
( Α’ Κορινθ. κεφ.6, στίχ.9-10)
Καί βέβαια ἄν δέν κληρονομήσουν οἱ ὁμοφυλόφιλοι τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, δέν θά ἔχουν διαφορετική τύχη οἱ προαγωγοί τους, οἱ διαφημιστές καί οἱ ἀποδέκτες τους.
Ἕνας ἀπό τούς μεγάλους Ἁγίους τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, παρομοιάζει τούς ἡγέτες μέ τόν ἥλιο. Ὅπως ὁ ἥλιος εἶναι ψηλά κι δέν μπορεῖ νά κρυφτεῖ ἀλλά ὅλοι τόν βλέπουν, ἔτσι κι ἐσεῖς οἱ ἡγέτες. Ἐπειδή τά ἀξιώματά σας εἶναι ὑψηλά, σᾶς βλέπουν ὅλοι καί γίνεσθε εἴτε παραδείγματα πρός μίμησιν, εἴτε παραδείγματα πρός ἀποφυγήν.
Εὐχόμαστε νά λάμψετε ὡς ἥλιος δικαιοσύνης καί νά σταματήσετε τόν πνευματικό κατήφορο στόν ὁποῖο κατρακυλοῦν προσωπικῶς κάποιοι και ἐθνικῶς ὅλοι καί στόν ὁποῖο ὀφείλεται ἡ ὁποιαδήποτε ἄλλου εἴδους κρίση πού ταρακουνᾶ τό καράβι τῆς Ἑλλάδας καί τῶν ζωῶν τοῦ καθενός μας.
Κάποτε, θά δώσουμε ὅλοι ἀνεξαιρέτως λόγο στό Ἱερό Βῆμα τοῦ Χριστοῦ γιά τά πεπραγμένα μας. Ὅχι μόνο γιά τόν ἑαυτό μας, ἀλλά καί γιά τίς ψυχές πού ἐπηρεάσαμε καλῶς ἤ κακῶς. Ἐσεῖς οἱ ἡγέτες, θά ἀποδώσετε λόγο ὄχι μόνο γιά τόν ἑαυτό σας, ὄχι μόνο γιά τίς ἑκατομμύρια ψυχές πολιτῶν τῶν ὁποίων ἡγεῖσθε, ἀλλά καί γιά μία εὐλογημένη Ὀρθόδοξη Χριστιανική χώρα τήν ὁποία σᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός γιά νά προφυλάξετε κατά τό ἀνθρωπίνως δυνατό ἀπό τόν ἄρχοντα τοῦ σκότους κι ἀπό κάθε εἴδους κακό.
Ὁ Θεός, ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι μαζί σας. Εὐχόμαστε ὅπως εἶστε κι ἐσεῖς μαζί Τους, μαζί μας καί μέ τήν Ἑλλάδα!
Μέ τιμή,

Ὀρθόδοξη Νεολαία Θεσσαλονίκης

Λάβαμε μέ τό λεκτρονικό ταχυδρομεο από την ΚΙΝΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καί δημοσιεύουμε: 
Τό περασμένο Σάββατο τῆς 23ης/6/12  ἐκφράσαμε ἔντονα τήν ἀντίθεσή μας πού ἀποτελεῖ καί ἀντίθεση τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας ἀπέναντι στήν παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τῶν σχετικῶν ἐκδηλώσεων πού γιά πρώτη φορά διοργάνωσε ὁ Δήμαρχος τῆς πόλης μας, ἐλπίζοντας ὅτι δεύτερη δέν θά ὑπάρξει.
Ἡ ἀντίθεσή μας αὐτή καί ἡ ἔντονη διαμαρτυρία μας πηγάζει ἀπό τό γεγονός ὅτι ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἀκολουθοῦμε τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου μας καί τῆς Ἱερᾶς Παράδοσης οἱ ὁποῖες εἶναι σαφεῖς στο συγκεριμένο θέμα καί χαρακτηρίζουν τήν ὁμοφυλοφιλία ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ καί συνεπῶς ἐμπόδιο  κοινωνίας Θεοῦ καί ἀνθρώπου.
Στήν διαμαρτυρία μας αὐτή ὑπήρξαμε ἔντονοι ποτέ ὅμως προσβλητικοί πρός τούς συνανθρώπους μας γιά τούς λόγους πού προαναφέραμε. Ἀντίθετα, οἱ πανηγυρίζοντες ὁμοφυλόφιλοι ἐκτόξευσαν προσβλητικά βλάσφημα συνθήματα κατά τοῦ ἱεροῦ προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί κατά τῆς ἐξ Ἁγίου Πνεύματος ἄμμωμης Συλλήψεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό ἐκείνην· βλασφημίες οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν  ποινικό ἀδίκημα λόγῳ προσβολῆς τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τῆς Πίστεώς μας.
Τό «Κίνημα Ὀρθοδόξων πολιτῶν τῆς Θεσσαλονίκης»  δέν εὐθύνεται γιά τό πέταγμα αὐγῶν, μπουκαλιῶν καί  ὁποιαδήποτε ὕβρη ἤ ἄλλη πράξη πού στόχο εἶχε τήν προσβολή προσώπων. Τίς πράξεις αὐτές καταδικάζουμε ὡς ἀποτρόπαιες καί ξένες πρός τήν ὀρθόδοξη χριστιανική ἀντίληψή μας διότι  στό πρόσωπο κάθε ἀνθρώπου, ὅποιος κι' ἄν εἶναι αὐτός, ἀναγνωρίζουμε τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί Δημιουργοῦ μας.
Ἀγαποῦμε τούς ἀδελφούς μας, γκέι, τρανσέξουαλ καί παντός εἴδους ὁμοφυλόφιλους καί τούς θεωροῦμε ἰσότιμους ἀδελφούς καί πολίτες.
Πιστεύουμε ὅμως ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἐνάντια στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐκτροπή ἀπό τό Θεῖο  Σχέδιο πού στόχο ἔχει τήν κατά χάριν θέωση τοῦ ἀνθρώπου.
Δύο εἶναι τά βιολογικά φύλα πού χάρισε ὁ Δημιουργός στήν ἀνθρώπινη φύση καί ὄχι τρία. Καί κάθε παρεκτροπή ἀποτελεῖ νοσηρή ψυχοσωματική ἐκδήλωση ἑνός ὀργανισμοῦ πού μακριά ἀπό τόν δρόμο πού χάραξε ὁ Θεός γιά τό κάθε δημιούργημά του, νοσεῖ βαρέως.
Ἀγαποῦμε τούς ἀδελφούς μας αὐτούς καί τούς περιμένουμε μέ ἀγάπη νά ἐλθουν σέ μετάνοια εἰσερχόμενοι στό μεγάλο αὐτό θεραπευτήριο ψυχῶν καί σωμάτων πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία ὡς μυστηριακό σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας.
Καί βέβαια ὁ καθένας μπορεῖ νά ἐπιλέξει τόν δρόμο του κάνοντας χρήση τοῦ αὐτεξουσίου του ἀρκεῖ τήν ἐπιλογή του αὐτή νά τήν κρατήσει στά πλαίσια τῆς ἰδιωτικῆς του ζωῆς στήν ὁποία κανείς ἄλλος δέν μπορεῖ νά ὑπεισέλθει. Ἡ προσπάθεια ὅμως νά ἐπιβάλλει τήν νοσηρή αὐτή κατάσταση, ὡς πρότυπο στήν κοινωνία πού τόν περιβάλλει, μέ παρελάσεις καί κάθε εἴδους πανηγυρισμούς εἰσχωρεῖ στά ὄρια τοῦ προσηλυτισμοῦ καί ἰδιαίτερα στίς εὐπαθεῖς ὀμάδες τῶν νεαρῶν ἐφήβων οἱ ὁποῖοι σ’ αὐτή τή φάση τῆς ζωῆς τους βρίσκονται ἀντιμέτωποι μέ τήν σεξουαλική τους ταυτοποίηση. Ὅταν δέ πλαισιώνεται καί ἀπό κινήσεις λεκτικές ἐκφράσεις καί σωματικές… ἀποκαλύψεις πού προσβάλλουν τήν δημόσια αἰδώ, τότε ἀποτελεῖ καί ποινικό ἀδίκημα. 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ροή δεδομένων

Ετικέτες-Κατηγορίες

p.Ioannis.Kiparissopoulos. Από το Blogger.

Πληροφορίες

Αναγνώστες

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Για να μπείτε στήν Αγία Γραφή κάντε κλίκ στην εικόνα

ΠΑΤΕΡΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις με τα Πατερικά κείμενα κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ  Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Ορθόδοξο Συναξάρι

Επικοινωνήστε μαζί μας…...

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΓΕΡΩΝ  ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Συνολικές προβολές σελίδας