Δευτέρα 23 Μαΐου 2011


"... δέν έχω καρδίαν θλιβομένην πρός αναζήτησίν σου,

δεν έχω μετάνοιαν,

δέν έχω κατάνυξιν,

ουδέ δάκρυα, τα οποία επαναφέρουσι τά τέκνα είς τήν ιδίαν αυτών πατρίδα.

Δεν έχω, δέσποτα, δάκρυον παρακλητικόν

εσκοτίσθη Ο νου μου από τήν ματαιότητα του κόσμου,

καί δέν δύναται ν' ατενίση πρός σέ μετά πόνου

εψυχράνθη η καρδία μου από τό πλήθος των πειρασμών,

καί δέν δύναται νά θερμανθή διά των δακρύων της πρός σέ αγάπης.


Αλλά σύ, Κύριε Ιησού Χριστέ Ο Θεός μου, Ο θησαυρός των αγαθών,

δώρησαί μοι τελείαν μετάνοια,

καί καρδίαν επίπονον, Ινα Ολοψύχως εξέλθω εις αναζήτησίν σου

διότι άνευ σου θέλω αποξενωθή από παντός αγαθού.


Χάρισαί μοι λοιπόν, ω αγαθέ, τήν χάριν σου

Ο πατήρ, όστις σ' εγέννησεν εκ τών κόλπων αυτου αχρόνως καί αιδίως,

ας ανανεώση εις εμέ τάς μορφάς της εικόνος σου

σ' εγκατέλιπον, μή μ' εγκαταλείπης

εχωρίσθην από σου, εξελθε εις αναζήτησίν μου,

καί ευρών εισάγαγέ με εις τάς νομάς σου,

καί συναρίθμησόν με μετά των προβάτων της εκλεκτής σου ποίμνης,

καί διάθρεψόν με μετ' αυτών εκ της χλόης των θείων σου μυστηρίων,

των οποίων υπάρχει κατοικητήριον η καθαρά καρδία,

εις τήν οποίαν αναφαίνεται η ελλαμψις των αποκαλύψεών σου,

η οποία ελλαμψις ειναι παρηγορία καί αναψυχή των κοπιόντων διά σέ εν θλίψεσι και διαφόροις ατιμίαις

της οποίας ελλάμψεως ειθε ν' αξιωθώμεν καί ημείς διά της χάριτος καί φιλανθρωπίας σου,

του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, είς τους αιώνας τών αιώνων".

Αμήν.

Αγ.Ισαάκ του Σύρου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ροή δεδομένων

Ετικέτες-Κατηγορίες

p.Ioannis.Kiparissopoulos. Από το Blogger.

Πληροφορίες

Αναγνώστες

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Για να μπείτε στήν Αγία Γραφή κάντε κλίκ στην εικόνα

ΠΑΤΕΡΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις με τα Πατερικά κείμενα κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ  Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Ορθόδοξο Συναξάρι

Επικοινωνήστε μαζί μας…...

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΓΕΡΩΝ  ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Συνολικές προβολές σελίδας