Προσευχή για την ώρα των θλίψεων

Πού αλλού να καταφύγουμε, Θεέ μας, κατά τον καιρό των θλίψεων και των αναγκών μας, παρά σε Σένα, τον Πατέρα τον φιλόστοργο, την αστείρευτη πηγή της αγάπης. Σε Σένα τον φιλάνθρωπο Σωτήρα, που θυσιάσθηκες πάνω στο Σταυρό για τη δική μας σωτηρία. Σε Σένα, το Παράκλητο Πνεύμα, που με μυρίους πανσόφους τρόπους επιτελείς το έργο της παρηγοριάς και της σωτηρίας μας.

Άκουσε, Κύριε, τη δέηση των εμπεριστάτων και γίνε σε όλους βοηθός και συμπαραστάτης. Μη μας αφήνεις να δοκιμαζόμαστε περισσότερο από τη δύναμή μας. Μη στρέψεις το πρόσωπό σου μακριά από μας. Προφύλαξέ μας από δυσάρεστα και ανεπιθύμητα περιστατικά. Σε Σένα αναθέτουμε όλη μας την ελπίδα. Σε γίνε βοηθός και συμπαραστάτης, και κατεύθυνε με ειρήνη τη ζωή μας. Συ ο οποίος παρηγορείς τους ταπεινούς και εξουθενημένους. Συ ο φιλόστοργος και πανάγαθος Θεός μας, στήριζέ μας. Οδήγησέ μας στο άγιο θέλημά σου. Λάλησε στις ψυχές μας «λόγους παρακλήσεως», ώστε να Σε δοξάζουμε και να Σου αναπέμπουμε ολοκάρδια ευχαριστία.
Αμήν.

Αρχιμ. Χριστοφόρου Παπουτσοπούλου


Δέσποτα Πολυέλεε Κύριε
Κύριε ο Θεός μου, άκουσον την προσευχή,
Θερμά σε παρακαλώ.


Ενθυμούμαι τα αμαρτήματά μου
και μεγάλη δειλία με κυριεύει,
αλλά θαρρώ εις την πολλήν Ευσπλαχνίαν Σου
και ελπίζω στην Φιλανθρωπίαν Σου.


Δια τούτο μετανοώ μετά δακρύων
και ζητώ το Έλεός Σου.


Δος μου Κύριε καιρόν να μελετώ τας Γραφάς,
Να μάθω τα περί Φιλανθρωπίας Σου,
τα τόσο μεγάλα και ανέκφραστα.


Χαίρομαι και μετά χαράς προστρέχω
εις την Πατρική Στοργήν Σου.


Που λες «ελάτε σε μένα, εγώ θα σας συγχωρώ,
διότι σας αγαπώ και για σας σταυρώθηκα,
για να συγχωρώ».


Ακούγοντας τα Πατρικά Σου, Άγια λόγια,
ο δούλος Σου ο ανάξιος,
με θάρρος πολύ τρέχω στην εκκλησία,
εκεί όπου λειτουργούνται τα Άχραντά Σου
Μυστήρια και λαμβάνω την Θείαν Κοινωνίαν
που μοιράζει ο λειτουργός Σου.


Κύριε χάρισέ μου αγάπην
που διορθώνει τα λάθη μου
και δοξάζει το Όνομά Σου
και συγχωρώ τους θλίβοντάς με
δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου
δίδαξόν με να γνωρίζω αυτό που μελετώ,
να πράξω αυτά που πρέπει,
που δοξάζουν το Πανάγιόν Όνομά Σου.


Προσκυνώ τον Τίμιον Σταυρόν.


Τον Ιωάννην Πρόδρομον τον Βαπτιστήν Σου
των Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ
και Αγγέλους και Αρχαγγέλους, Αποστόλους,
Προφήτες και ενδοξότατους Μάρτυρες.


Προσκυνώ Κύριε και ζητώ αδιαλείπτως
την Βασιλείαν της δόξης Σου,
του Ονόματός Σου και δια όλους τους
Χριστιανούς αδερφούς μου.


Να ελεείς πάντες τους πτωχούς και πένητας,
χήρας και ορφανά και γερόντους και μοναχούς.


Άγιοι να δοξάσουν το Πάνδοξον Όνομά Σου
και αγάπην χάρισε στους Πατέρες
μαζί με τους Αρχιερείς και Ιερείς.


Πιστούς εργάτας ανάδειξον αυτούς
του αμπελώνος Σου,
να νικήσομεν την αμαρτίαν
και τα παγίδας του πονηρού
και ευδόκισον να δοξασθεί
εις τους αιώνας των αιώνων
το Πανάγιον και Πάνδοξον Όνομά Σου
εις τους Αιώνες.

Αμήν Μοναχού Μελετίου Αϊβαζίδη του ορφανοτρόφου


Προσευχή ευγνωμοσύνης

Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δε λησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο! Εγώ πάντοτε σε προσέβαλλα και σε λυπούσα. Συ όμως, Κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου. Το ιλαρό και πράο βλέμμα σου έθελξε την ψυχή μου. Τί να σου ανταποδώσω, Κύριε, ή ποιόν αίνο να Σου προσφέρω; Συ δίνεις τη χάρη σου, για να καίγεται αδιάλειπτα η καρδιά μου από αγάπη, και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε μέρα από τη θεϊκή αγάπη. Η θύμησή σου θερμαίνει την ψυχή μου, που τίπποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από Σένα. Γι' αυτό με δάκρυα Σε ζητώ, και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου... Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνον Εσένα. Συ με έπλασες, Συ με φώτισες με το άγιο Βάπτισμα, Συ συγχωρείς τα αμαρτήματά μου και μου δίνεις τη χάρη να κοινωνώ το τίμιο Σώμα και Αίμα σου. Δώσε μου τη δύναμη να μένω πάντα κοντά σου. Κύριε, δώσε μου τη μετάνοια του Αδάμ και την άγια ταπείνωσή σου.
Αμήν

Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου


Πολυεύσπλαχνε Κύριε.


Ζητώ το Έλεός Σου εν τοις θλίψεις μου μη με εγκαταλείπεις.


Συγχώρα τα αμαρτήματά μου
και δος μου πίστιν, υγείαν
και καθαράν καρδίαν,
να μην πικραίνω κανέναν,
δος μου χαράν,
να δώσω χαράν, σε κάθε θλιμμένον.


Κύριε Ελέησόν με και φύλαξόν με
υπό την Σκέπη Σου
και απομάκρυνε από εμένα
κάθε πειρασμόν, κάθε σκάνδαλον.

Δος μου Κύριε υπομονήν και ημάς μην μας εγκαταλείπεις. Αμήν


Στην Υπεραγία Θεοτόκο Α'

Υπεραγία Θεοτόκε Παρθένε, σκέπαζε και διαφύλαττε εμένα τον δούλο σου από κάθε κακό που προσβάλλει την ψυχή και το σώμα, και από κάθε ορατό και αόρατο εχθρό. «Χαίρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών». Να χαίρεσαι και να ευφραίνεσαι, Θεοτόκε Παρθένε, και να πρεσβεύεις για τον δούλο σου. Κυρία και Δέσποινα των Αγγέλων και Μητέρα των χριστιανών, βοήθησέ με τον δούλο σου. Ω Μαρία παναμώμητε, χαίρε Νύμφη ανύμφευτε' χαίρε η χαρά αυτών που θλίβονται και η παρηγοριά αυτών που λυπούνται. Χαίρε η τροφή των πεινασμένων και το λιμάνι των ναυαγών. Χαίρε εσύ που είσαι ποιο αγία από τους αγίους και πιο πολύτιμη από όλα τα κτίσματα του Θεού. Χαίρε εσύ που αγιάστηκες από τον Πατέρα, κατοικήθηκες από τον Υιό και σκεπάστηκες από το Άγιο Πνεύμα. Χαίρε εσύ που είσαι το ευφρόσυνο παλάτι του βασιλιά των πάντων, Χριστού του Θεού μας. Χαίρε εσύ που είσαι η Μητέρα των ορφανών και το ραβδί των τυφλών. Χαίρε το καύχημα των Χριστιανών και όσων σε επικαλούνται η πρόθυμη βοηθός.

Παναγία Δέσποινά μου, φύλαξέ με κάτω από τη σκέπη σου' διότι στα πανάχραντα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. γίνε βοηθός και σκέπη της ψυχής μου κατά τη φοβερή ημέρα της κρίσεως και πρέσβευε για μένα τον ανάξιο να εισέλθω καθαρός και αγνός στον Παράδεισο. Μη με απορρίψεις, Κυρία μου, εμένα τον δούλο σου, αλλά βοήθησέ με και δώρησέ μου ό,τι είναι συμφέρον από αυτά που σου ζητώ. Λύτρωσέ με από κίνδυνο, επιβουλή, καταναγκασμό και ασθένεια, και χάρισέ μου πριν το τέλος της ζωής μου μετάνοια. Δωσ' μου αυτά τα αιτήματα, ώστε αφενός μεν σ'αυτή τη ζωή να διαφυλάττομαι από κάθε ορατό και αόρατο εχθρό με τη μεσιτεία και τη βοήθειά σου και να πορεύομαι θεάρεστα, σύμφωνα με το θέλημα του αγαθού σου Υιού και Θεού μας, αφετέρου δε κατά τη φοβερή ημέρα της κρίσεως να σωθώ από την αιώνια και φοβερή κόλαση' κι έτσι να προσκυνώ, να ευχαριστώ και να δοξάζω το πανάγιο όνομά σου εις τους αιώνας.
Αμήν.
Αγίου Δημητρίου Μητροπολίτου Ροστώφ Β'
Παρθένε, Μητέρα Θεού! Των ουρανών η Πλατυτέρα, των Χερουβείμ η τιμιωτέρα και ενδοξοτέρα των Σεραφείμ, θρόνε της χάριτος! Στην παρθενική σου αγκάλη κρατείς τον Αχώρητο, τον Υιό και Λόγο του Θεού. Κρατείς και τον κόσμο.

Συ που αξιώθηκες με παναγία στοργή να φροντίσεις ως νήπιο τον Δημιουργό, σκέπασε και μας, τα πλάσματά του. Είμαστε και μες παιδιά σου. Ο Υιός σου, που μας ονομάζει αδελφούς και αδελφές του, μας δίνει το θάρρος να Σε αισθανόμαστε Μητέρα μας. Και μεις με καρδιά πλημμυρισμένη από σεβασμό και ευγνωμοσύνη, σε Σένα τρέχουμε σε κάθε δύσκολη περίσταση της ζωής μας.

Χαίρε, η Παναγία Μητέρα του Θεού και Μητέρα μας. «Χαίρε, σκέπη του κόσμου πλατυτέρα νεφέλης». Εσένα προεικόνιζε η νεφέλη που οδηγούσε τους Ισραηλίτες στη γη της επαγγελίας. Συ έγινες και της πατρίδας μας σκέπη σε κάθε κρίσιμη περίοδο. Δέξου, Παναγία Μητέρα μας, ένα «ευχαριστώ» ολόθερμο, από τα βάθη της ψυχής βγαλμένο. Και μαζί μία ικεσία με πίστη θερμή και πόνο προς την άμετρη αγάπη σου.

Σκέπασε και σήμερα τον λαό σου. Διαφύλαξε τη νιότη μας από τον καύσωνα της αμαρτίας, που ζητεί να κατακαύσει τα αγνά ιδανικά που φυτρώνουν στη νεανική ψυχή. Συ που ως κόρη οφθαλμού φύλαγες τον Ιησού ως παιδί και με ανησυχία τον αναζήτησες δωδεκαετή στην Ιερουσαλήμ, αναζήτησε και μας, τα παιδιά σου, να μη χαθούμε σε στράτες που οδηγούν μακριά από τον Υιό σου. Από το ύψος της δόξης σου μεσίτευε στον Υιό σου να μας διατηρεί στην Εκκλησία του.

Παναγία Μητέρα μας, κάνε και η δική μας ψυχή να ευωδιάζει το μύρο της αγνότητος και της υποταγής στο πανάγιο θέλημα του Υιού σου, ώστε να αισθανόμαστε πάντοτε επάνω μας την παντοδύναμη σκέπη σου και να απολαμβάνουμε απέραντη τη μητρική στοργή και προστασία σου.
Αμήν. Από το Περιοδικό «Προς την Νίκην» Ύμνος στην Υπεραγία Θεοτόκο (Επιλογή) ήχος α'

Αγνή Παρθένε Δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε
Παρθένε Μήτερ άνασσα, πανένδροσέ τε πόκε
Υψηλοτέρα ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα
Χαρά παρθενικών χορών, Αγγέλων υπερτέρα
Εκλαμπροτέρα ουρανών, φωτός καθαρωτέρα
Των ουρανίων στρατιών, πασών αγιωτέρα
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Μαρία αειπάρθενε, κόσμου παντός Κυρία
Άχραντε νύμφη Πάναγνε, Δέσποινα Παναγία
Μαρία νύμφη άνασσα, χαράς ημών αιτία
Κόρη σεμνή Βασίλισσα, Μήτερ Υπεραγία
Τιμιωτέρα Χερουβειμ, υπερενδοξοτέρα
Των ασωμάτων Σεραφείμ, των Θρόνων υπερτέρα
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Χαίρε, το άσμα Χερουβείμ, χαίρε, ύμνος Αγγέλων
Χαίρε, ωδή των Σεραφείμ, χαρά των Αρχαγγέλων
Χαίρε, ειρήνη και χαρά, λιμήν της σωτηρίας
Παστάς του Λόγου ιερά, άνθος της αφθαρσίας
Χαίρε, παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας
Χαίρε, το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Σε ικετεύω Δέσποινα, Σε νυν επικαλούμε
Σε δυσωπώ Παντάνασσα, σην χάριν εξαιτούμαι
Κόρη σεμνή και άσπιλε, Δέσποινα Παναγία
Θερμώς επικαλούμαι Σέ, ναέ ηγιασμένε
Αντιλαβού μου, ρύσαι με, από του πολεμίου
Και κληρονόμον δείξον με, ζωής της αιωνίου
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.
Αγίου Νεκταρίου


Σ΄ ευχαριστώ και σε δοξολογώ Θεέ μου

Θεέ μου και Κύριε του κόσμου, Συ ο αγαθότατος πατέρας των ανθρώπων,

Σύ που είσαι άναρχος και αιώνιος και αναλλοίωτος και αμετάβλητος,

Σύ που η ουσία σου και το μέγεθός σου και η αγαθότητά σου η άπειρη, δεν χωρεί στον μικρό και περιορισμένο νου μας,

Σύ που είσαι η πλουσιώτατη πηγή και η απερίγραπτη άβυσσος της δύναμης και της σοφίας, σ΄ευχαριστώ και σε δοξάζω που είδες με συμπάθεια και αγάπη κι εμένα το μικρό και αδύνατο και αμαρτωλό.

Σ΄ευχαριστώ που με λύτρωσες από σκέψεις και πράξεις κακές, μοχθηρές και μάταιες και με έσωσες από τις πολλές και διάφορες παγίδες του διαβόλου, που είναι ο άρχοντας του σκότους και της πλάνης.

Σ΄ευχαριστώ, Κύριε, και σε δοξολογώ γιατί έδειξες με θαυμαστό τρόπο την αγάπη σου σε μένα και έγινες ο φιλανθρωπότατος τροφοδότης μου σε όλες τις περιπτώσεις, καί κυβερνήτης, καί φύλακας, καί προστάτης, καί καταφύγιο, καί σωτήρας, καί κηδεμόνας της ψυχής και του σώματός μου.

Σ΄ευχαριστώ, πού, παρ΄όλη την απροσεξία και την αμέλειά μου, με αρπάζεις και με γλιτώνεις από το κακό, όπως η μητέρα το μικρό της παιδί.

Σ΄ευχαριστώ και σε δοξολογώ που βάζεις μέσα μου θέληση μετανοίας για τις αμαρτίες μου και μου χαρίζεις μύριες ευκαιρίες για να επιστρέφω σε Σένα.

Σ΄ευχαριστώ και σε δοξολογώ που με δυναμώνεις στις ώρες της αδυναμίας και δεν μ΄αφήνεις να πέσω, αλλά απλώνεις το παντοδύναμο χέρι Σου και με σηκώνεις και με φέρνεις κοντά Σου. Τί να ανταποδώσω, Πανάγαθε Θεέ μου, για όλες τις ευεργεσίες που μου έκανες και εξακολουθείς να μου κάνεις; Ποιες ευχαριστίες να σου πώ; Γι΄αυτό σαν το γλυκόλαλο αηδόνι θα σε υμνώ και θα σε δοξολογώ. Και όλες τις ημέρες της ζωής μου θα ευλογώ το Άγιο Όνομα Σου, Δημιουργέ και Ευεργέτη και Προστάτη μου άγρυπνε, μολονότι δεν είμαι άξιος να μιλώ μαζί Σου στις προσευχές. Η δική σου όμως αγάπη για μένα και η μακροθυμία Σου, μου δίνει το θάρρος να σου μιλώ, να σ΄ευχαριστώ και να σε δοξολογώ. Και θα το κάνω πάντοτε, γιατί μου κάνει πολύ καλό.

(Μ.Βασίλειος)