Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013
ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Ο Ε.Ο.Μ.
( ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ )
ΜΕ ΕΝΑ ΝΑΙ Ή ΕΝΑ ΟΧΙ;

ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ:
ΘΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΝΗΣΗΣ «ΔΩΡΕΑΣ» ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ ( Ή ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ )
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» ΜΑΣ;
ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;

Ἡ παρακάτω αἴτηση-ἐπιστολή, ἐστάλη στόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Μεταμοσχεύσεων ἀπό συμπολίτη μας ἐδῶ καί καιρό καί μετά ἀπό τηλεφώνημα γιά διευκρινιστικές πληροφορίες γύρω ἀπό τό φλέγον ζήτημα τῆς δωρεᾶς ὀργάνων. Ἀναμένεται ἀπάντηση!... Θεωρεῖται σημαντική ἡ δημοσιοποίησή της πρός ἐνημέρωσιν ὅλων.
Ὁ ὑπάλληλος πού ἀπάντησε στό τηλέφωνο, μεταξύ ἄλλων πληροφόρησε τήν συμπολίτη μας, ὅτι παρά τίς δηλώσεις ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων πού ὑποβάλλονται ἀπό πολίτες, θά ἰσχύει ὅπως γινόταν μέχρι τώρα ( δηλαδή πρό δηλώσεων ), ἡ συναίνεση γιά ἀφαίρεση ὀργάνων ( ἐφόσον ὑπάρξει ) συγγενοῦς μας ( Α’ βαθμοῦ, ὄπως ἀνέφερε ὁ ὑπάλληλος )!
Ἡ ἀποστολέας τῆς αἴτησης-ἐπιστολῆς πού ἀκολουθεῖ, μᾶς πληροφόρησε πώς ὁ ὑπάλληλος ἐν ὁλίγοις τῆς εἶπε πώς: «οἱ δηλώσεις θά προσβάλλονται ὅπως καί οἱ διαθῆκες σέ περίπτωση συναίνεσης κι ἄς εἶναι ὑπογεγραμμένες»!!!
Κατόπιν τούτου, ἡ συμπολίτης μας ἐξεπλάγην, στήν συνειδητοποίηση προσβολῆς τῆς ἀρνητικῆς ὑπεύθυνης δήλωσής της καί ὅλων τῶν δηλούντων παρομοίως! Ἐξάλλου γιά πολλούς Ἁγίους, Πατέρες καί Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, καθώς ἐπίσης καί γιά πολλούς ἐξαίρετους ἐπιστήμονες, ἡ ἀφαίρεση-δωρεά-λήψη ζωτικῶν κι ὄχι διπλῶν ὀργάνων, ἀποτελεῖ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ καί ΦΟΝΟ! Ὁπότε, συνέταξε την παρακάτω αἴτηση-ἐπιστολή κατόπιν συμβουλῆς καί δικηγόρου της, ζητώντας ἀπό τόν Ε.Ο.Μ ἔγγραφη, ἐνυπόγραφη, ἀλλά καί δημόσια στήν ἱστοσελίδα τους, ξεκάθαρη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΝΑΙ ἤ ΟΧΙ;
Θά προσβάλλεται ἡ ὑπεύθυνη δήλωση ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων τῶν πολιτῶν
σέ περίπτωση «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου»
καί συναίνεσης συγγενοῦς μας ( ἤ καί ὁποιουδήποτε ἄλλου ) στό νά ἀφαιρεθοῦν;

·                     Ἄν ΝΑΙ βάσει ποιοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου τοῦ σχετικοῦ Νόμου καί σέ μία τέτοια περίπωση: τί νόημα ἔχει ἡ ὑποβολή δηλώσεων ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων ἀπό τούς πολίτες;
·                     Ἄν ΟΧΙ, νά ἀποκατασταθεῖ καί ἐγγράφως ὡς ἀπάντηση καί δημοσίως: τό ἀπρόσβλητο τῆς ὑπεύθυνης δήλωσης ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων, πού νόμιμα ὑπογράφει ὁ κάθε πολίτης!


Ἄν ὑπάρξει ἀπάντηση τοῦ Ε.Ο.Μ. θά ὑπάρξει ἐνημέρωση…

Ἀκολουθεῖ ἡ αἴτηση-ἐπιστολή πού ἐστάλη συστημένη ἀπό ΕΛΤΑ:

Θεσσαλονίκη 28 / 01 / 2013

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ

τῆς: Προς:
τά στοιχεῖα Ἐθνικός Ὀργανισμός Μεταμοσχεύσεων 
τῆς ἀποστολέως Τμῆμα Προώθησης Δωρεᾶς & Ὀργάνων
τά ἔχουμε Ἄν. Τσόχα 5, 11521 Ἀθήνα
στήν κατοχή μας 

Ἀξιότιμοι Κύριοι χαίρετε ,

Τό Σάββατο 19-01-2013, ἐπικοινώνησα ἀργά τό ἀπόγευμα τηλεφωνικῶς μέ τό Τμῆμα σας, γιά διευκρινίσεις σχετικά μέ τήν δήλωση ἄρνησης μεταμόσχευσης δωρεᾶς ὀργάνων, γιά ὅσους ἀπό ἐμᾶς θεωροῦμε ἀντίθετο μέ τό Νόμο τοῦ Θεοῦκαί τήν προσωπική μας ἐπιθυμία-ἰδεολογία, τήν ἀφαίρεση ζωτικῶν ὀργάνωνἀπό τούς λεγόμενους "ἐγκεφαλικά νεκρούς" ἀσθενεῖς, οἱὁποῖοι εἶναι ζωντανοί!Γι' αὐτό καί οἱ ἰατροί χρειάζεσθε ἀναισθησιολόγο πρίν τήν ἀφαίρεση τῶνὀργάνων τους, ἔτσι δέν εἶναι;

Ὁἀρμόδιος κύριος μέ τόν ὁποῖον μίλησα, μοῦ εἶπε ὄτι ἀκόμη κι ἄν στείλουμε στόνὈργανισμό σας ἀρνητική δήλωση, δέν θά ληφθεῖὑπόψιν σας σέ περίπτωση πού βρεθεῖ συγγενῆς μας Α' βαθμοῦ, ὁὁποῖος θά συναινέσει νά ὑπογράψει καί νά ἀφαιρεθοῦν τά ὄργανά μας πρός μεταμόσχευση ( δέν ἀναφερόταν σέ ἀνήλικο πρόσωπο, γιατί τόν ρώτησα προσωπικά καί γιά μένα, ἀλλά καί γιά ὅλους τούς πολίτες γενικά ).

Θεώρησα ἀδιανόητη αὐτήν τήν πληροφορία, μιά πού οὐσιαστικά ἀκυρώνει τό νόμιμο Κρατικό ἔντυπο τῆς δήλωσης ἡμῶν τῶν πολιτῶν, μαζί μέ ὅλο τό περιεχόμενό της καί τήν ὑπογραφή μας σέ αὐτό! Ἀναρωτήθηκα γιατί μᾶς βάζετε σέ αὐτήν τήν διαδικασία καί τοῦ ἐξέφρασα αὐτήν τήν ἀπορία!

Ὡς ἐκ τούτου, ἀπευθύνθηκα σέ δικηγόρο καί μοῦ συνέστησε: νά μοῦἀποστείλετε τόν Νόμο βάσει τοῦὁποίου δέν θά ληφθεῖὑπόψιν σας ἡὑπογραφή μου  ( καί τῶνὑπόλοιπων συμπολιτῶν μου πού συμπληρώνουν τή δήλωση ), καταστρατηγώντας τό νόμιμο δικαίωμά μας γιά αὐτοδιαχείριση τοῦἑαυτοῦ μας. Κι ἕνας λόγος παραπάνω, πού τό ἴδιο τό Κράτος μᾶς δίνει αὐτό τό δικαίωμαἐπιλογῆς γιά δωρεά ἤ μή τῶν ὀργάνων ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ( κι ὄχι τοῦὁποιουδήποτε συγγενοῦς μας ἤ τοῦ δικοῦ σας ἠ κάποιου ξένου )!

Παρακαλῶ νά μοῦ στείλετε τό Νόμο σχετικά μέ αὐτό πού μοῦ εἶπε τηλεφωνικῶςὁἀρμόδιος τοῦ Τμήματός σας ( πού ἀπ’ ὅσο γνωρίζω δέν ὑπάρχει ).

Γιά τούς λόγους πού προανέφερα λοιπόν, πιό συγκεκριμένα αἰτοῦμαι
τόσο νά στείλετε ἐγγράφως σέ μένα,
ὅσο καί νά ἀνακοινώσετε ἐπίσημα καί στήν ἱστοσελίδα σας:
1. Τό Νόμο σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο θά ὑπερισχύσει ἡὐπογραφή τοῦ συγγενοῦς γιά ἀφαίρεση ὀργάνων, ἔναντι τοῦ προσώπου πού σᾶς δήλωσε πώς δέν ἐπιθυμεῖνά δώσει τά ὄργανά του ( ἄν ἰσχύει κάτι τέτοιο ).
2. Ἄν δέν ὑπάρχει σχετικός Νόμος, νά μοῦ πεῖτε ἐγγράφως καί νά ἀνακοινώσετε δημόσια, ἄν ἄτυπα ( ἄνομα ) σκοπεύετε νά ἐφαρμόσετε ἐσεῖς σάν Ὀργανισμός, μία τέτοια ταχτική εἰς βάρος τῆς νόμιμης δήλωσης κι ἐπιθυμίας μας περί μή δωρεᾶς τῶν ὀργάνων μας.3.  Σέ περίπτωση πού ὁἀρμόδιος τοῦ Τμήματός σας ἔκανε λάθος, παρακαλῶ  νάἀνακοινώσετε καί νά ἀνακαλέσετε τήν παραπληροφόρηση περί συγγενοῦς πού μοῦἔγινε, γιά νά μήν ὑπάρξουν καί σέ ἄλλους πολίτες παρόμοια λάθη, τά ὁποῖα εἶναι κυριολεκτικά ζωῆς καί θανάτου! Γιά ἕνα τόσο σοβαρό ζήτημα ἕνας λόγος παραπάνω, ἐπιβάλλεται ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ' ΕΞΟΧΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Μ.

Ἐπιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου. Καί προσωπικά, ἀλλά καί κάθε πολίτης, ὑποβάλλουμε τή δήλωσή μας σέ δημόσιους φορεῖς ἔχοντας σῶας τάς φρένας μας, ΝΟΜΙΜΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, κάνοντας γνωστή στό Ἑλληνικό Κράτος τήν προσωπική μας ἐπιλογή.
Οἱ Μάρτυρες τοῦἸεχωβᾶ ( μία ἐλάχιστη μειοψηφία  στήν Πατρίδα μας ), δένἐπιτρέπουν νά πάρουν γιά αἱμοδοσία οὔτε τό αἷμα τους γιά λόγους θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καί τό Κράτος σέβεται τήν ἐπιθυμία τους ( καταφεύγουν δέ καί σέ νομικές ὁδούς προκειμένου νά προασπίσουν τά πιστεύω τους καί δικαιώνονται )! Τούς Χριστιανούς Ὀρθόδοξους ( Ἐπίσημη Θρησκεία τοῦΚράτους ), θά μᾶς σεβαστεῖτε πού δέν θέλουμε νά δώσουμε τά ὄργανά μας, γιά τίς Συνταγματικά κατοχυρωμένες θρησκευτικές μας πεποιθήσεις ἤ θά χρειαστεῖ νά καταφύγουμε κι ἐμεῖς σέ ἀνάλογες ὁδούς;

Σᾶς εὐχαριστῶ καί περιμένω τήν ξεκάθαρη ἐπίσημη-ἔγγραφη ἀπάντησή σας, ἐντός εὐλόγου χρονικῆς προθεσμίας, μέ ἀριθμό πρωτοκόλλου παραλαβῆς σας τῆς παρούσης ἐπιστολῆς μου σέ ἐσᾶς, ἡμερομηνία, σφραγίδα καί ὑπογραφή, καθώς καί ὀνοματεπώνυμο τοῦ ἀρμόδιου ὑπαλλήλου τοῦ Ὀργανισμοῦ σας πού θά μοῦ ἀπαντήσει.

Παράκληση: νά μοῦ στείλετε τήν τροπολογία τοῦ Νόμου σχετικά μέ τήν δωρεά ὀργάνων κι ὅ,τι ἀφορᾶ σέ αὐτήν.

Μέ τιμή: Μ.Σ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ροή δεδομένων

Ετικέτες-Κατηγορίες

p.Ioannis.Kiparissopoulos. Από το Blogger.

Πληροφορίες

Αναγνώστες

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Για να μπείτε στήν Αγία Γραφή κάντε κλίκ στην εικόνα

ΠΑΤΕΡΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις με τα Πατερικά κείμενα κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ  Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Ορθόδοξο Συναξάρι

Επικοινωνήστε μαζί μας…...

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΓΕΡΩΝ  ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Συνολικές προβολές σελίδας