Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014


Ερώτησις:

Πάτερ πώς πρέπει να εξομολογούμαστε και τί πρέπει να λέμε;

Απάντησις:


Άκουσε παιδί μου, οι αρρώστιες είναι δύο ειδών.
Οι Σωματικές και οι Πνευματικές.
Τις σωματικές αρρώστιες, άφησεν ο Θεός να τις γιατρεύσουν οι γιατροί στα νοσοκομεία.
Και τις ψυχικές να τις γιατρεύουν οι Ιερείς στις εκκλησίες με τα επτά Θεϊκά Μυστήρια.
Ένα από τα επτά Μυστήρια είναι και η εξομολόγησις.
Σας κάνω γνωστό ότι οι σωματικές αρρώστιες τυραννούν το σώμα το πολύ εκατόν χρόνια, διότι τόσο περίπου ζει ένας άνθρωπος.
Οι ψυχικές όμως αρρώστιες τυραννούν την ψυχήν εις τους αιώνας των αιώνων. Όπως το σώμα πονάει ,από μια αρρώστια και δεν μπορεί να την αντέξει ,χειρότερα πονάει η ψυχή όταν βγει από το σώμα.
Ο πόνος της ψυχής μετριάζεται, όταν έχει το σώμα μας, όπως μετριάζεται και το σώμα από το κρύον όταν φοράει κάποιον ρούχο.
Όταν το σώμα, βγει από τα ρούχα, κρυώνει και το υπερβολικό κρύο το κάνει να νιώθει αφόρητους πόνους. Και όταν η αρρωστημένη και αμαρτωλή ψυχή , βγει από το σώμα, οι πόνοι είναι αβάστακτοι και χωρίς τελειωμόν.
Όταν όμως εξομολογηθούμε, φεύγουν οι αμαρτίες και ντύνεται αντίς για το σώμα τον φωτεινό χιτώνα και αισθάνεται ευφροσύνη και αγαλλίασιν μετά την κοίμησιν η ψυχή.
Όταν πάμε στον εξομολόγο αποφεύγουμε τις φλυαρίες. Λέμε ορθά κοφτά, πάτερ εγώ είπα ψέμματα πολλές φορές, συκοφάντησα πολλές φορές ,πόρνευσα πολλές φορές, αβλανίστηκα πολλές φορές ,έκανα παρά φύση με την γυναίκα μου πολλές φορές, την Κυριακή κοιμόμουνα δεν πήγαινα στην εκκλησίαν να ευχαριστήσω τον Θεόν, σκότωσα διότι έκανα έκτρωσιν, δεν κράτησα τις πατερικές νηστείες αλλά σαν ζώο έτρωγα, έστειλα πολλούς στον διάβολον, βλασφημούσα τα θεία και αισχρολογούσα με φίλους. Δεν έκανα τα βασικά τρία παιδιά που πρέπει να έχει κάθε χριστιανική οικογένεια. Ποτέ στην εξομολόγησιν δεν ρίχνωμε το βάρος σε άλλους ούτε δικαιολογιώμαστε για τα αμαρτήματά μας, ούτε λέμε, πώς και πού και με ποιόν τα πράξαμε.
Το πολλές φορές το προσθέτωμε, επειδή δεν μπορεί να θυμάται κανείς ,πόσες φορές είπε ψέμματα.
Και μόλις πούμε όλα τα αμαρτήματά μας, για επισφράγισμα λέμε:
Εγώ πάτερ, ξεπέρασα και τον σατανά στις αμαρτίες.
Επειδή όμως ο Σατανάς όταν πάει κανείς να εξομολογηθεί ,τον πιάνει το μυαλό να μην τα θυμηθεί όλα, καλόν είναι και πιο ασφαλές, να τα γράφει κανείς όλα σε ένα χαρτί και κάτω από το πετραχίλι του παπά να τα διαβάζει και μόλις τελειώσει να ξεσχίσει το χαρτί.
Πιο εύκολα μπορεί να πει αμαρτίες όταν πει, ως πρώτη αυτήν που ντρέπεται πιο πολύ.
Εκείνο όμως που μετράει ενώπιον του Θεού, είναι στο να προσπαθεί κανείς μετά την εξομολόγησιν να μην επαναλάβει τα ίδια σφάλματα. Και βλέποντας ο Θεός την προσπάθεια, συμβοηθεί και δίδει την τελικήν άφεσιν αμαρτιών.
Εάν ένας φοράει ένα υποκάμισον και επειδή το λέρωσεν το πλύνει και αν από απροσεξίαν πάλι το λέρωσεν και πάλι το πλύνει, από τις πολλές πλύσεις, μπορεί να φθαρεί.
Όταν ένας εξομολογείται για ένα αμάρτημα πολλές φορές, μοιάζει με πουκάμισον που πλύθηκεν πολλές φορές και από το συνεχή πλύσιμον σάπισεν και χάλασεν.
Αξία έχει να φυλάξει το πουκάμισον του καθαρόν, για να το έχει καθαρόν όταν τον καλέσουν σε γάμο.
Για να μην πάνε οι άνθρωποι να εξομολογηθούνε, ο Σατανάς προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους, ότι δήθεν ο εξομολόγος θα φανερώσει τα αμαρτήματά τους. Αυτό κανένας εξομολόγος δεν μπορεί να το κάνει διότι τιμωρείται από το σύνταγμα που κατοχυρώνει το απόρρητον της εξομολογήσεως.
Εάν κανένας έχει τέτοια φοβία, μπορεί να πάει να εξομολογηθεί σε έναν ιερέαν που είναι μακρυά από την περιοχήν του. Και όπως ψάχνωμε να βρούμε καλόν γιατρό, έτσι πρέπει να ψάξωμε να βρούμε και καλόν εξομολόγον.
Όσον λερωμένο και αν είναι ένα κομμάτι χρυσού, ποτέ δεν χάνει την αξίαν του όταν πλυθεί.
Και όσον βρώμικος και αν είναι ένας άνθρωπος, ποτέ δεν χάνει την αξίαν του ενώπιον του Θεού, όταν εξομολογηθεί.
Και κανένα αμάρτημα δεν μπορεί να είναι πιο μεγάλο από την αγάπη του Θεού. Το αμάρτημα είναι ανθρώπινη αδυναμία, αλλά το να μην προσπαθεί κανείς να απαλλαγεί από το αμάρτημά του είναι σατανικόν.
Δεν θα τιμωρηθούν οι άνθρωποι γιατί αμάρτησαν, αλλά θα τιμωρηθούν γιατί δεν προσπάθησαν να μην επαναλάβουν όσα εξομολογήθηκαν.
Το αύριον δεν το γνωρίζει κανείς, γι’ αυτό προτού είναι αργά, πηγαίνετε στον εξομολόγον και καθαρισθείτε, «διότι εν τω Άδη ουκ εστί μετάνοια», αλλά φρίκη, πόνος, κλαυθμός και αναστεναγμός πολύς χωρίς τελειωμόν.

Ερώτησις:

Πάτερ, γιατί κάνουμε μνημόσυνα και τί ωφελούν τους κοιμηθέντες, τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαράντα και τα παγκόσμια μνημόσυνα;

Απάντησις:

Άκουσε παιδί μου, τα τριήμερα τα κάνουμε για να παρακαλέσουμε τον Πατέρα τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα να ελεήσει την ψυχήν του κοιμηθέντος ,επειδή ο Θεός είναι Τσισυπόστατος.
Τα εννιάμερα τα κάνουμε ,για να παρακαλέσουμε τα εννέα Ουράνια τάγματα των Αγγέλων για να δεηθούν προς τον Θεόν, μαζί με μας , υπέρ της ψυχής του κοιμηθέντος.
Τα ουράνια τάγματα είναι: τα Χερουβείμ, τα Σεραφείμ, οι Θρόνοι, οι Κυριότητες, οι Αρχές, οι Εξουσίες, οι Δυνάμεις, οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι.
Τα σαράντα τα κάνουμε ,διότι μετά από σαράντα ημέρες, η ψυχή θα φύγει από την γην για να πάει να λογοδοτήσει στον Θεόν.
Όλοι ξέρουμε, ότι ο Χριστός ανελήφθη εις τους Ουρανόν και εκάθησεν εκ δεξιών του Πατρός. Μετά την Ανάστασίν Του ο Κύριος επί σαράντα ημέρες παρουσιαζόταν για να δυναμώσει τους μαθητές Του.
Και Άγγελος Κυρίου ,παίρνει την ψυχήν του και με την ταχύτητα της Σκέψεως, την πηγαίνει παντού, και της δείχνει όσα κακά και όσα καλά έπραξεν στην επίγειαν ζωήν της. Και πού και πώς τα έπραξεν.
Αν όμως προτού πεθάνει τα έχει εξομολογηθεί όλα και δεν τα επανέλαβε, τότε έχουν σβήσει και της δείχνει μόνον όσα καλά έπραξεν.
Υποχρεωτικά η ψυχή μαζί με τον Άγγελον φύλακά της, πρέπει να περάσει σαράντα τρία τελώνεια.
Τα τελώνεια αυτά είναι της ψευτιάς, της κλοπής, της συκοφαντίας, της πορνείας, της αισχρολογίας, της μνησικακίας, της κενοδοξίας, της υπερηφάνειας, της φιλαργυρίας, της βλασφημίας, της ειρωνείας, του φόνου, του φθόνου, του αυνανισμού, της μοιχείας, της αποφυγής της τεκνογονίας, της ομοφυλοφιλίας, της διαστρευλώσεως της αληθείας, της παραπλανήσεως, της πολεμομανίας, της αρπαγής, του καρναβαλισμού, της ειδωλολατρίας, της αστρομαντείας, της χαρτοπαιξίας, της κτηνοβασίας, της αιμομιξίας, της ανεντροπιάς, της απιστίας, της δειλίας, της προδοσίας, της κοροϊδίας και του διαβάλματος.
Και για να μπορέσει να τα περάσει ,κάνουμε τα σαράντα, για να έχει ο Άγγελος τις ευχές του Ιερέως και των Χριστιανών σαν λύτρα πληρωμής.
Οι ευχές των χριστιανών και του Ιερέως την ημέρα που κάνουμε τα σαράντα, έχουν την δύναμη να κάνουν τα εναέρια τελώνεια να παραμερίσουν για να περάσει η ψυχή χωρίς να μπορούν να την αρπάξουν οι δαίμονες λόγω τυχόν σφαλμάτων που έπραξεν.
Επίσης εάν αυτός που πέθανεν βρίσκεται, «ο μη γένοιτο» ,στην κόλασιν, όσην ώρα διαρκεί το μνημόσυνον ,καλυτερεύει η κατάστασις του κολασμένου.
Εάν η ψυχή βρίσκεται στον παράδεισον, τότε ο Θεός τις ευχές τις μετατρέπει σε στεφάνια δόξης και Αγαλλιάσεως και την στεφανώνει με ευφροσύνη και χαρά.
Αλλά και αυτός που κάνει το επίγειον μνημόσυνον ,γράφεται το όνομά του ,εις την βίβλον της ανταποδόσεως, διότι δείχνει στοργή και καλοσύνη για την ψυχήν που έφυγεν από την γη. Και όταν θα πεθάνει θα βρει μέγα έλεος η ψυχή του. Αυτοί που δεν κάνουν μνημόσυνα στους νεκρούς των, είναι σαν να λένε, είμαστε ζώα και δεν πιστεύουμε ότι η ψυχή ζει, μετά τον θάνατον. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους η κρίσις του Θεού θα είναι χωρίς έλεος.
Ένας άνθρωπος πρέπει να καταλαβαίνει ότι άλλο είναι οδηγός και άλλο αυτοκίνητο ,και άλλο είναι σώμα και άλλο ψυχή. Χαλάει το αυτοκίνητο και βγαίνει ο οδηγός ,χαλάει το σώμα και βγαίνει η ψυχή . Κατώτερον είναι το αυτοκίνητο ανώτερος ο οδηγός ,κατώτερον το σώμα, ανώτερη η ψυχή , νεκρόν το αυτοκίνητο ζωντανός ο οδηγός.
Όργανα μηχανικά έχει το αυτοκίνητον, όργανα σωματικά έχει ο
οδηγός.
Κρεάτινον είναι το σώμα μας άυλη είναι η ψυχή.
Νεκρόν το σώμα, ζωντανή η ψυχή.
Βγαίνει ο οδηγός δεν κινείται το αυτοκίνητον, βγαίνει η ψυχή δεν κινείται το σώμα διότι ,πάντα ανώτερον κινεί το κατώτερον.
Ανώτερος ο οδηγός, κινεί το κατώτερον αυτοκίνητο, ανώτερη η ψυχή κινεί το σώμα. Τα πάντα σ’ αυτόν τον κόσμο είναι διπλά.
Θετικά ηλεκτρόνια και αρνητικά, πόλεμος και ειρήνη, αγάπη και κακία, φθορά και αφθαρσία, θάνατος και ζωή, Θεός και διάβολος, άνδρας και γυναίκα, το ένα μας κάνει γνωστό ότι υπάρχει και το άλλο.
Τα γράφω αυτά, για να σας αποδείξω με χειροπιαστά κι ευκολονόητα πράγματα, ότι η ψυχή ζει μετά θάνατον, στην χαρά ή στην φρίκη.
Οι άνθρωποι όμως που επιθυμούν όσα επιθυμούν τα ζώα, αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν τί είναι ψυχή, διότι έχουν μόνον σχήμα ανθρώπου, και επιθυμίες ζώων και τα ζώα δεν μπορούν να καταλάβουν τί είναι Θεός και ψυχή.
Για να κατανοήσει κανείς, αν στον τάφο τελειώνει η ζωή ή αρχίζει, πρέπει να είναι ανώτερος από τα ζώα, αν δεν μπορεί να το κατανοήσει, τότε δεν διαφέρει από την νοημοσύνη των ζώων.
Ο αμελέτητος ζητά πάντοτε, όσα ζητάνε τα ζώα, πορνείες, φαγητό και λοιπές ακαταστασίες.
Τα σαράντα τα κάνουμε πάντοτε την ίδια μέρα απαγορεύεται να τα κάνωμε έστω και μια μέρα αργότερα, διότι… ο Άγγελος δεν θα μπορέσει χωρίς τις ευχές να περάσει την ψυχήν από τα εναέρια δαιμονικά τελώνεια.
Φαντασθείτε έναν στρατηγόν που ξέρει ότι την τεσσαρακοστήν μέρα πρόκειται να του επιτεθεί ο εχθρός.
Και επειγόντως ζητά από το γενικόν επιτελείον Στρατού να του στείλουν όπλα και στρατόν για να νικήσει τον εχθρόν.
Αν του στείλουν ενισχύσεις μια μέρα αργότερα θα χάσει τον πόλεμον και όλοι θα σκλαβωθούμε στον εχθρό.
Αν του τα στείλουν τα όπλα και τον στρατό την κανονική ημέρα θα νικήσει και θα είναι ελεύθεροι και ευτυχείς.
Το ίδιο συμβαίνει και με τον Άγγελον που θέλει να περάσει την ψυχήν και να την παρουσιάσει στον Θεόν.
Αν τις ευχές τις πάρει την τεσσαρακοστήν ημέρα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τους δαίμονες ,διότι όπως μια σκέψη, μπορούμε να την κάνωμε υλική πράξη και να την δούμε, έτσι και οι ευχές που είναι σκέψεις, ο Άγγελος τις χρησιμοποιεί για πράξεις πνευματικές και σαν βοηθητική ασπίδα για την ψυχή.
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό , σοβαρότερον δεν υπάρχει.
Αλίμονον και πάλι σ’ αυτούς που δεν κάνουν μνημόσυνα για τους νεκρούς των. Καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί, όταν θα πεθάνουν και η ψυχή τους πεταχθεί στον τόπον της φρίκης και του αναστεναγμού, τότε θα καταλάβουν το πόσον αξίαν έχουν τα μνημόσυνα.
Όταν θα βλέπουν τον διπλανό τους να αναπαύεται ,διότι στην γην τον κάνουν μνημόσυνα και αυτός να ουρλιάζει από τους πόνους μέσα στο πυρ της κολάσεως, διότι οι δικοί του τον ξέχασαν και δεν τον μνημονεύουν.

Ερώτησις:

Πάτερ ,τί πρέπει να κάνωμε όταν βρισκόμαστε σε τελετήν κηδείας και πώς πρέπει να φερόμαστε όταν περνάει κηδεία;

Απάντησις:


Άκουσε παιδί μου, όταν πάμε στην εκκλησίαν και αρχίζει η τελετή της κηδείας ,ποτέ δεν μιλάμε και μέσα μας λέμε το «Κύριε ελέησον τον δούλον σου». Και όσον κακόν μεγάλον και αν μας έκανεν όταν ζούσε ποτέ δεν τον κατηγορούμε.
Ούτε μέσα ,μας ούτε στους άλλους ,διότι αυτός που κατηγορεί (νεκρόν) παροργίζει πολύ τον Θεόν και εις αφάνταστον βαθμόν. Και ο Θεός φορτώνει τα μισά αμαρτήματα του νεκρού στον άσπλαχνον κατήγορόν του.
Επίσης, όταν δούμε, να περνάει κηδεία, σταματάμε, βγάζουμε το καπέλο μας, κάνουμε τον σταυρόν μας και λέμε μέσα μας: «Κύριε ελέησον την ψυχήν του αδελφού ή της αδελφής». Και μόλις προσπεράσει η κηδεία ,φεύγουμε και εμείς.
Όταν όμως περνάει η κηδεία και δεν σταματάμε με το αυτοκίνητο και δεν βγαίνουμε να κάνουμε τον σταυρόν μας και να πούμε το «Κύριε ελέησον», δείχνωμε ότι είμαστε αναίσθητα κτήνη και ο Θεός συντομεύει την ζωήν μας ,διότι τέτοια κτήνη δεν πρέπει να ζουν επί μακρόν επί της γης, διότι κάνουν την ζωήν των άλλων ανυπόφορη και βασανιστική ,με το παράδειγμά τους. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο κτήνος από αυτόν που δεν σέβεται την κηδείαν.

Ερώτησις:

Πάτερ, οι Σλάβοι λένε ότι η Ελληνική Μακεδονία είναι δική τους και την σλαβικήν γλώσσαν την λένε Μακεδονική, είναι αλήθεια αυτό ή όχι;

Απάντησις:

Άκουσε παιδί μου, όταν υπήρχε ο Μέγας Αλέξανδρος δεν υπήρχαν Σλάβοι, δεν υπήρχεν Βουλγαρικόν και Σερβικόν κράτος, ούτε Αλβανικόν, ούτε Τουρκικόν. Δεν υπήρχαν Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, ούτε άλλοι Ευρωπαϊκοί λαοί. Οι λαοί που υπήρχαν τότε στην Ευρώπη ήταν ομάδες κρυμμένες μέσα στα απέραντα δάση της Ευρώπης και έτρωγαν βελανίδια και κρύβονταν σε σπηλιές.
Την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπήρχεν η Ελλάδα αποτελούμενη από πολλά Ελληνικά βασίλεια όπως ήταν η Σπάρτη, η Αθήνα, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Θράκη , η Μακεδονία, η Ιωνία, η Κρήτη και τα νησιά.
Αυτά όλα είχαν ξεχωριστούς βασιλιάδες και σύνορα, αλλά είχαν την ίδια γλώσσα και την ίδια θρησκεία. Για να δείτε ότι το ένα βασίλειο δεν θεωρούσε ξένο το άλλο, το διαπιστώνωμε που όλα τα ελληνικά βασίλεια κτύπησαν την Τροία.
Οι Μακεδόνες και αυτοί ομιλούσαν την ελληνικήν γλώσσαν και είχαν την ίδια θρησκείαν με τα άλλα Ελληνικά βασίλεια.
Την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου τα κράτη που υπήρχαν ήταν η Αίγυπτος ,η Περσία, το Ισραήλ ,η Αραβία, η Αιθιοπία, η Ινδία, οι Καρδούχοι, η Κολχίδα, η Λιβύη, οι Ισπανοί ,η δε Ιταλία κατοικείτο από Έλληνες και Λατίνους.
Όποιοι αμφιβάλλουν ότι οι Μακεδόνες μιλούσαν την Ελληνικήν γλώσσαν ,να πάρουν τις γνήσιες επιστολές του Αποστόλου Παύλου που έστειλεν προς θεσσαλονικείς να τις διαβάσουν και θα δούνε ότι είναι εις την ελληνικήν γλώσσαν γραμμένες.
Άρα οι Μακεδόνες ,ήταν Έλληνες ,αλλιώς δεν θα τους έγραφεν με ελληνικήν γραφήν.
Παρόλα που η Ελλάδα ήταν υπό ρωμαϊκήν κατοχήν, μιλούσαν και έγραφαν ελληνικά ,μα πιο παλιά στα χρόνια του Αλεξάνδρου ήταν πιο γνήσιοι Έλληνες οι Μακεδόνες.
Εκτός από αυτά ο Προφήτης Δανιήλ, ο πιο αψευδής άνθρωπος ,σ’ αυτόν ο Θεός έδειξεν ότι θα έρθει ο Χριστός στον κόσμον. Λέει στο κεφάλαιον Δέκα (Ι΄) της Παλαιάς Διαθήκης:
«Όταν εγώ έφυγα ήρχετο ο Άγγελος Άρχων των Ελλήνων». Αποκαλεί τον Μέγα Αλέξανδρον Άρχων των Ελλήνων και όχι Άρχων των Μακεδόνων.
Αν η Μακεδονία ήταν ξεχωριστόν κράτος , θα έλεγεν ο Δανιήλ: έρχεται ο Άρχων των Μακεδόνων ,δεν είναι όμως έτσι γραμμένο στην Παλαιάν Διαθήκη.
Επίσης στο όγδοον κεφάλαιον (Η΄) της Παλαιάς Διαθήκης ,21 στίχος λέει:
«ο Τράγος των αιγών Βασιλεύς των Ελλήνων».
Και σ’ αυτό το κεφάλαιον δεν τον αποκαλεί Βασιλιά των Μακεδόνων, αλλά των Ελλήνων. Ούτε τον λέει Βασιλέα των Περσών, ούτε Βασιλέα των Αιγυπτίων, διότι και αυτά τα κράτη το κατέκτησεν.
Η Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένη σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και στις σλαβικές.
Μπορούν όσοι έχουν αμφιβολία να πάρουν να διαβάσουν, για να μη γίνουν γελοίοι στα μάτια των άλλων κρατών.
Θα διαπιστώσουν και μόνοι τους ότι η Μακεδονία και τα εδάφη που έχουν αυτοί είναι Ελληνικά. Και αυτοί είναι ξενόφερτοι στα μέρη αυτά που τους έφεραν Έλληνες Βυζαντινοί αυτοκράτορες και για το καλό που κάναμε βρήκαμε και τον μπελιά μας, με τις επιτακτικές των βλέψεις.
Η καλοσύνη των Ελλήνων φταίει, διότι τους άφησαν να αποθρασύνονται.
Οι Τούρκοι ,οι Βούλγαροι ,οι Αλβανοί, οι Σκοπιανοί και οι νότιοι Ιταλοί κάθονται επάνω σε ελληνικά εδάφη, γι΄ αυτό μισούνε τους Έλληνες.
Εάν σκάψουνε τα εδάφη τους ,ελληνικά μνημεία θα βρούνε και ελληνικές επιγραφές. Και τα άλλα έθνη που μισούνε τους Έλληνες ,προέρχεται επειδή όπου πάνε και ό,τι βρίσκουν είναι ελληνικόν.
Εκτός αυτό όλοι γνωρίζουν ότι ο πυρήνας του Χριστιανισμού και οι αντιπρόσωποι της Καινής Διαθήκης ,είναι η Ελλάδα με τους Έλληνές της.
Και επειδή αυτοί είναι δαιμονολάτρες τους βάζει ο Σατανάς να μισούν την Ελλάδα.

Ερώτησις:

Πάτερ, πρέπει να γιορτάζουμε την επέτειον του Γάμου μας εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ή όχι και μετά από πόσα χρόνια πρέπει να γιορτάσουμε την χάλκινην επέτειον, την ασημένια και την χρυσή;

Απάντησις:


Άκουσε παιδί μου, το να γιορτάζει κανείς την επέτειον του Γάμου του είναι Θεάρεστον αισθηματικά ευγενικό και πολύ ωφέλιμο για την μελλοντική πορεία του Γάμου.
Όταν ο άνδρας κάθε χρόνο παίρνει ένα δώρο χωρίς να το πει στη γυναίκα του και ένα μπουκέτο λουλούδια και απρόοπτα το προσφέρει στην σύζυγόν του , της δίδει τέτοια χαρά που δεν περιγράφεται ,διότι πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει κλονισμός στον Γάμο και η πορεία θα είναι στο μέλλον ευχάριστη. Και φέρνει στην ενθύμησή τους τα όμορφα χρόνια της νιότης των και τα μάτια τους πλημμυρίζουν από δάκρυα χαράς. Ένας άνδρας που δεν θυμάται την επέτειον του Γάμου του και δεν φροντίζει σύμφωνα με την οικονομική του δυνατότητα να πάει ένα δώρο στην σύζυγόν του με ένα μπουκέτο λουλούδια είναι ένα σκέτο κτήνος, άνθρωπος χωρίς αίσθημα, έχει σχήμα ανθρώπου και επιθυμίες ζώου. Μα θα πεις πώς ζούνε τέτοιοι αναίσθητοι άνθρωποι; Μαύρη ζωή κάνουν, όλο με καυγάδες και ταραχές ζούνε και τελευταία καταλήγουν στα διαζύγια.
Όταν ένα ανδρόγυνο συμπληρώσει εικοσιπέντε χρόνια συζυγικής ευτυχίας τότε γιορτάζουμε την χάλκινην επέτειον.
Όταν συμπληρώνει πενήντα χρόνια συζυγικής ευτυχίας τότε γιορτάζουμε ασημένια επέτειον και όταν συμπληρώσει τα εβδομήντα πέντε χρόνια συζυγικής ευτυχίες τότε γιορτάζουμε την χρυσήν επέτειον.
Και εύχομαι όλα τα ανδρόγυνα να τα αξιώνει ο Θεός να γιορτάζουν την χρυσήν επέτειον.

Ερώτησις:

Πάτερ, μπορεί η Τουρκία να κτυπήσει την Ελλάδα;

Απάντησις:


Άκουσε παιδί μου, αυτός ο λαός είναι ζωώδης και αγράμματος και διοικείται από εγκληματική θρησκεία που ωθεί τον λαόν να κάνει εγκλήματα για να ευχαριστήσει τον Αλλάχ. Είναι η μόνη θρησκεία που ο Αλλάχ βάζει τους δούλους του να σκοτώνουν για να ικανοποιείται αυτός. Δεν το έχουν σε τίποτε να κινήσουν ένα πόλεμο κατά της Ελλάδος. Αλλά θα επέλθει η διάλυσις της Τουρκίας τώρα που ξύπνησαν οι Κούρδοι (οι Αρχαίοι Έλληνες τους λέγανε Καρδούχους). Οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία είναι δεκαπέντε εκατομμύρια και άλλα δεκαπέντε εκατομμύρια στα γύρω κράτη. Και αργά ή γρήγορα θα γίνουν ανεξάρτητο κράτος και θα ελέγχονται τα πετρέλαια όλων των γύρω λαών από τους Καρδούχους κι όχι από τους Τούρκους. Και εκείνοι που θα σφάζουν τους Τούρκους θα είναι οι Κούρδοι, διότι σήμερα τους σφάζουν οι Τούρκοι. Επίσης οι Τούρκοι σφάξανε ενάμισο εκατομμύριο Αρμένιους το 1917 και οι Αρμένιοι δεν θα το καταπιούν αυτό τόσο εύκολα. Ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος θα γίνει αιτία να επαναστατήσουν οι Κούρδοι και να στραφούν εναντίον της Τουρκίας. Δημιουργώντας δικό τους κράτος οι Αρμένιοι θα ζητήσουν να πάρουν εδάφη και οι Σύριοι τα δικά τους και τον Εφράτη . Ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος θα γίνει αιτία να βομβαρδισθεί η γέφυρα του Βοσπόρου για να αποκλείσει τον τουρκικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Συντοχρόνως θα αποκλεισθεί και ο ρώσικος, ο βουλγάρικος και ο ρουμάνικος στόλος. Και το ΝΑΤΟ θα θεωρηθεί ανίκανο και οι Ευρωπαίοι θα ζητήσουν την αντικατάστασίν του και υπάρχει πιθανότητα η Αμερική να χάσει την κυριαρχία στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσία έχει προηγούμενα λόγω των τουρκόφωνων περιοχών της και το θέμα γύρω από την Τουρκία δεν είναι καθόλου καλόν.
Οι δυτικοί βέβαια θέλουν αυτόν τον ηλίθιο λαόν διότι κάνει τα χατήρια των και ελέγχουν την περιοχή αλλά το Κουρδικό θα την διαλύσει.

Ερώτησις:

Πάτερ, γιατί η γυναίκα μετά την γέννα σαραντίζει;

Απάντησις:

Άκουσε παιδί μου, στον πεντηκοστόν ψαλμόν λέει για την σύλληψιν του παιδιού: «Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν ανομίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου».
Όπως βλέπεις κάθε παιδί συλλαμβάνεται με πορνικά παιχνίδια ,άρα όλες οι μητέρες είναι υπό αμαρτίαν (εκτός της Παναγίας διότι η σύλληψις έγινεν εκ Πνεύματος Αγίου). Και πρέπει κάθε λεχώνα να πάρει το βρέφος της και να πάει στην εκκλησίαν για να καθαρισθεί και να ευλογηθεί το παιδί της . Όταν η μητέρα σαραντίσει έχει το δικαίωμα να κοινωνήσει. Το παιδί της μπορεί να εκκλησιάζεται μαζί της ,αλλά δεν μπορεί να το κοινωνήσει, επειδή είναι αβάπτιστον.
Τα καλά ανδρόγυνα το όνομα στο παιδί το δίνουν την όγδοη ημέρα από της γεννήσεώς του.
Πολλά ανδρόγυνα δεν το ξέρουν αυτό. Στο σαράντισμα είναι υποχρεωτικά να δώσουν το όνομα στον Ιερέαν, για να μπορεί να πει την λέξιν εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού (τάδε) .Όταν τα ανδρόγυνα δεν ξέρουν ποιο όνομα θα δώσουν μέχρι τις σαράντα ημέρες, αυτά τα ανδρόγυνα είναι κακόψυχα και δεν μπορούν να συννενοηθούνε και τέτοιες οικογένειες δεν έχουν καλόν τέλος.
Παρόλα που η Παναγία ήταν αναμάρτητη πήρε τον Υιόν της και πήγε να σαραντίσει για να πάρει και αυτή τις ευχές των ιερέων.
Από τότε όλες οι μητέρες μιμούνται την Παναγίαν. Μετά το σαράντισμα, αν πεθάνει το παιδί η ψυχή του βρίσκει έλεος από τον Θεόν.

Ερώτησις:

Πάτερ ποια είναι η μεγαλύτερη Προσευχή;

Απάντησις:


Άκουσε παιδί μου, η μεγαλύτερη προσευχή που μπορεί να βοηθήσει κάθε άνθρωπον, είναι η συνεχή μελέτη των Πατερικών και Θείων Γραφών.
Όταν ένας άνθρωπος φροντίζει να διαβάζει την Καινήν Διαθήκην και τους Βίους των Αγίων, παραδειγματίζεται από την ζωήν τους και γνωρίζει το πώς πρέπει να ζει κανείς με Ορθόδοξον Χριστιανικόν τρόπον τα της Καινής Διαθήκης, γεγραμμένα προς δόξαν Θεού και όφελος εαυτού.
Στην εκφραστική προσευχή στους αμελέτητους ο νους πολλές φορές φεύγει και ενώ το στόμα τους λέει το Πάτερ ημών και την δοξολογίαν οι σκέψεις τους στα γήινα στριφογυρίζουν.
Ενώ όταν κάποιος μελετά ο νους του είναι ολοκληρωτικά προσηλωμένος στο όσα μελετά. Η μεγαλύτερη αμαρτία σ’ αυτόν τον κόσμο είναι η άγνοια των Θείων και Πατερικών γραφών.
Όλα τα προστυχοπορνικά και εγκληματικά προέρχονται από άγνοια, όλα τα καλά προέρχονται από την γνώση των Θείων και Πατερικών γραφών.
Το σώμα χρειάζεται καλή τροφή και η ψυχή Χριστιανική μελέτη. Χωρίς καλή συνεχή τροφή το σώμα γίνεται ατροφικό και σιγά σιγά αρρωσταίνει και μετά πεθαίνει. Και χωρίς συνεχή Χριστιανική και Πατερική μελέτη αρχίζει και η ψυχή και γίνεται ηλίθια και αρχίζει να ποθεί ότι ποθούν τα ζώα.
Κάποτε ένας άνθρωπος έκανε πολλά εγκλήματα σκότωσεν, πόρνευσεν, μοίχευσεν, έκλεψεν, ψευδομαρτύρησεν, συκοφάντησεν, για όλα αυτά τον συνέλαβαν επί μαρτυρία και τον πήγανε στο δικαστήριον.
Κανένας δικηγόρος δεν δέχονταν να τον υπερασπισθεί ,κανένας μάρτυρας δεν έλεγεν καλή κουβέντα γι’ αυτόν. Όλα ήταν εναντίον του , και η καταδίκη του θανάτου ήταν σίγουρη. Τότε αφού είδε ότι όλα και όλοι ήταν εναντίον του, έπεσεν στα γόνατα και έλεγεν ελέησόν με τον κακοποιόν, κύριε Πρόεδρε. Και άφησεν χωρίς δικαιολογίες όλην την κρίσην στον Πρόεδρον . Άρα καλά λένε οι Πατέρες της Χριστιανικής μας εκκλησίας ότι, το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ,Υιέ και Λόγε του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν».
Είναι μια μικρά σε λέξεις προσευχή, αλλά μεγάλη σε έννοια. Και μπορεί να την λέει κάθε άνθρωπος σοφός και αγράμματος. Όταν ο Θεός θα αναστήσει τους νεκρούς και θα κρίνει τον κόσμον όλοι οι λαοί της γης ελληνικά θα Τον παρακαλάνε με την λέξιν:
«Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον».

Ερώτησις:

Πάτερ γιατί πολλοί απλοί και σοφοί αποδίδουν την δημιουργίαν στην φύσιν και όχι στον Θεόν;

Απάντησις:

Άκουσε παιδί μου, κάποτε ρώτησα έναν αγράμματον βοσκό ,υπάρχει παράδεισος και κόλασις, και μου είπε: «όχι δεν υπάρχει, εδώ είναι κόλασις και παράδεισος και όλα εδώ πληρώνονται».
Ρώτησα και έναν καθηγητή επιστήμονα την ίδια ερώτηση και εκείνος το ίδιον μου είπεν.
Καλά ποιος είναι καθηγητής και ποιος τσοπάνος.
Και οι δύο το ίδιο είπαν, δηλαδή δεν γνώριζε περισσότερα ο καθηγητής από τον τσοπάνον, τότε γιατί εσπούδασεν και τον λέγανε καθηγητή;
Απορούσα επί μέρες ολόκληρες για την ηλιθιότητα του καθηγητή που δεν μου έδωσεν διαφορετικήν απάντησιν. Δηλαδή καθηγητές και τσοπάνηδες το ίδιο μυαλό έχουν.
Σκοπός του Σατανά είναι να απομακρύνει τους ανθρώπους από τον Θεόν και την εκκλησίαν Του.
Με διαστρευλωτικές θεωρίες που εύκολα τις πιστεύουν όσοι δεν έχουν διαβάσει την Καινήν Διαθήκην και τους Βίους και την πολιτείαν των Αγίων Πατέρων της Ορθοδόξου εκκλησίας.
Εκείνο που με κάνει να παραξενεύομαι είναι ότι όσοι αποδίδουν την δημιουργίαν στην φύσιν και όχι στον Θεόν, είναι σαν να μην θέλουν την ζωήν.
Ενώ έπρεπε να ψάχνουν θεωρητικά, πρακτικά και νοητά επιστήμονες και απλοί, που βρίσκεται η ζωή χωρίς τελειωμόν.
Φοβερόν θα ήταν ένας τόσο σοφός άνθρωπος να τελειώνει στον τάφον και να μην συνεχίζει μετά τον τάφον.
Ενώ παραδέχονται όλοι οι επιστήμονες ότι κάθε άτομον έχει πυρήνα, σύμφωνα με την κατασκευήν του, δεν παραδέχονται ότι του ανθρώπου ο πυρήνας είναι η λογική και μη ορατή ψυχή του.
Όπως για τους επιστήμονες ο πυρήνας είναι πιο πολύτιμος από το απόρριμμα, έτσι και η ψυχή για τον Θεόν είναι πιο πολύτιμη από το σώμα, διότι είναι ζωή λογική και αθάνατος.
Πιο μεγάλη τιμωρία θα υποστούν οι άνθρωποι αυτοί που λένε ότι εκ φύσεως δημιουργήθηκαν όλα και όχι από τον Θεόν, παρά οι αμαρτωλοί. Την μεγαλύτερη κακίαν και εκδίκησιν κατά του Θεού την κρύβουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην ψυχή τους που λένε ότι εκ φύσεως έγιναν όλα.
Οι επιστήμονες αυτοί είναι όργανα του διαβόλου, διαστρευλώνουν την αλήθειαν με φυσικές ανοησίες για να ζημιώνουν του; ανθρώπους και να τους απομακρύνουν από την στοργήν ,την συμπόνοια, την καλοσύνη και την αγάπη που διδάσκει ο Κύριος προς όφελος της μελλούσης και παρούσης ζωής.

Ερώτησις:

Πάτερ πρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι να γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας ή όχι;

Απάντησις:

Άκουσε παιδί μου γενέθλια δικαιούνται να γιορτάζουν μόνον σε όσους ο Θεός τα προανήγγειλεν όπως π.χ.
η γέννησις του Χριστού, η Γέννησις της Παναγίας και του Ιωάννου του Προδρόμου.
Αυτά είναι Θεάρεστα γενέθλια. Τα των λοιπών ανθρώπων τα γενέθλια είναι αμαρτωλά ,διότι κάθε παιδί συλλαμβάνεται με πορνικά παιχνίδια.
Εάν τα γενέθλια δεν ήταν αμαρτωλά δεν θα βάπτιζαν τα βρέφη. Όποιοι γιορτάζουν τα γενέθλιά τους ,γιορτάζουν την σαρκικήν τους αμαρτίαν.
Ο Θεός θέλει, να γιορτάζωμε τα Πνευματικά μας γενέθλια και πνευματικά γεννιέται ο άνθρωπος που βαπτίζεται. Και από αμαρτωλός που ήταν γίνεται αναμάρτητος, δηλαδή ψυχικά και σωματικά καθαρός.
Και καλόν είναι αυτοί που σέβονται τον Θεόν να γιορτάζουν την ονομαστικήν τους εορτήν που λέγεται Πνευματική αναγέννησις.
Όλα τα δυτικά Παπικά κράτη , που γιορτάζουν τα γενέθλιά τους είναι σιχαμερά στα μάτια του Θεού , διότι γιορτάζουν τα πορνικά και αμαρτωλά παιχνίδια της συλλήψεώς των.
Όταν ο Ηρώδης γιόρτασεν τα αμαρτωλά γενέθλια, βρήκεν αφορμήν η Σατανάς και τον έβαλεν και έκοψεν το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή, που ολόκληρος ο κόσμος ήταν κατώτερος της κεφαλής αυτής.
Επειδή τα έργα των δυτικών είναι πονηρά, αρέσκονται να γιορτάζουν τα βρώμικα γενέθλιά τους.Άκουσε παιδί μου, ο Εωσφόρος δηλαδή ο Διάβολος που ήταν ο πιο λαμπρός και ένδοξος Αρχάγγελος και Στρατηγός του δεκάτου Τάγματος των Ουρανίων Πνευματικών δυνάμεων, διανοήθηκεν από ανυπακοήν και υπερηφάνειαν ,μαζί με το δέκατον Τάγμα του, να στήσει τον Θρόνον του ψηλότερα από τον Θεόν.
Και αμέσως γκρεμίστηκε μαζί με το Αγγελικόν του Τάγμα και συντοχρόνως παραμορφώθηκεν αυτός και οι Άγγελοι που τον ακολούθησαν στα παράλογα σχέδιά του. Και από όμορφοι και ένδοξοι που ήταν, έγιναν παραμορφωμένοι και σιχαμεροί.
Δεν τους παραμόρφωσεν ο Θεός σε δαίμονες, αλλά μόλις απέσυρεν ο Θεός την χάριν του, η κακία τους τους παραμόρφωσεν.
Και παρακολουθήσετε, θα δείτε ανθρώπους που ενώ πρώτα ήταν καλοί, μόλις έγιναν κακοί παραμορφώθηκαν και φέρονται σαν κτήνη στους άλλους.
Και τις αποκριές ο Σατανάς για να στεναχωρήσει τον Θεόν στον καιρόν της νηστείας του Πάσχα, μαζεύει όλους τους απερίσκεπτους και διανοητικά ελαφρόμυαλους και τους κάνει να παραμορφώνουν τα όμορφα και Αγγελικά πρόσωπά τους ,με δαιμονίων και ζώων σχήματα.
Είναι πολύ λυπηρόν να βλέπεις τους λογικούς ανθρώπους να πέφτουν σε τόσο χαμηλά στάδια όπως έπεσεν και ο διάβολος. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι το καρναβάλι είναι έργον του διαβόλου, διότι το καθιέρωσεν παραμονή της Καθαράς Δευτέρας. Την πρώτη μέρα βρωμίζουν τον εαυτόν τους και την άλλη μέρα ,δεν τρώνε ούτε λάδι, είναι σαν να πέφτουν την πρώτη μέρα στον βόθρον και μετά ψάχνονται το πώς θα καθαριστούν. Πρώτα κάνουν το χατήρι του Σατανά και μετά το Θέλημα του θεού, είναι ή δεν είναι για δέσιμο.
Τέτοια στοιχεία, Βασιλείαν Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Ο Θεός δεν κοροϊδεύεται, κάθε άνθρωπος που συμμετέχει σε τέτοιες ανοησίες , θα έρθει καιρός που θα λέει καλύτερα να μην είχα γεννηθεί.
Δεν είναι διασκέδαση στο να παραμορφώνει κανείς το πρόσωπόν του με δαιμονίων σχήματα.
Διασκέδαση είναι ,όταν κανείς κάνει το καλόν και προσπαθεί να ελεεί τους πάντες και να υμνολογεί τον Θεόν και όταν ο Θεός κρίνει ζώντες και νεκρούς ,τότε οι δίκαιοι θα διασκεδάζουν και οι Μασκοφόροι του Σατανά, θα καταριένται που δεν γεννήθηκαν ζώα και γεννήθηκαν άνθρωποι.
Διότι την ημέραν της Κρίσεως θα τους δείχνει ο Θεός, πώς πίσω από τις μάσκες του Σατανά έκρυβαν το Θεόφτιαχτον και όμορφον πρόσωπό τους.
Και μην βλέποντας ο ένας την όψιν του άλλου, η αδελφή πόρνευε με τον αδελφόν της και η μάνα με τον γιο της και όταν έβγαλαν τις μάσκες τραβούσαν τα μαλλιά τους.
Όλα πηγάζουν από μέσα μας και από τα έργα του και τις εκφράσεις του φαίνεται τί είναι κάθε άνθρωπος.
Κάποτε γινόντανε μια δεξίωση στην εποχή του Κολοκοτρώνη . Στην είσοδον της πόρτας υπήρχε ένα κοφίνι με διάφορες μάσκες. Ένας ψυχολόγος και ψυχίατρος θέλησεν να κάνει μιά ιατρικήν γνωμάτευσιν στους καλεσμένους της δεξιώσεως αυτής.
Χωρίς αυτοί να το ξέρουν κάθησεν σε μια γωνιά και παρακολουθούσε όλους τους καλεσμένους ,που μπαίνανε μέσα.
Αρχικώς έψαχναν στο κοφίνι και έκαναν πρόβα διάφορες μάσκες κοιτώντας στον καθρέπτη και ο ένας έπαιρνε γουρουνίσια μάσκα , ο άλλος πιθηκίσια, ο άλλος κόμπρας, ο άλλος γαϊδουρίσια , ο άλλος σκυλίσια, ο άλλος βοϊδίσια κ.τ.λ.
Κάποια στιγμή ήρθε και μια πολύ όμορφη κυρία και άρχισεν να διαλέγει. Καμία μάσκα δεν της άρεσεν. Κάποια στιγμή, βρήκε ωραία γυναικεία ματογυάλια μόλις τα έβαλεν ,κοίταξεν στον καθρέφτη ικανοποιήθηκεν με αυτά που βρήκε ,χαμογέλασεν και μπήκε στην αίθουσα . Τότε όλα τα ανθρωπόμορφα ζώα γύρισαν και έβγαλαν μια κραυγή θαυμασμού , διότι τα γυαλιά την έκαναν την κυρία πεντάμορφη.
Είπε και ο ψυχολόγος και ψυχίατρος ,να και μιά που επιζητούσε το Αγγελικόν σχήμα, ενώ οι άλλοι επιζητούσαν το δαιμονικόν σχήμα.
Την άλλη μέρα πήγε στο σπίτι του ψυχολόγου ένας φίλος του, που φόρεσεν την μάσκα του γουρουνιού και τον λέει ο ψυχίατρος και ψυχολόγος: μέχρι σήμερα σε είχα φίλον ,από δω και πέρα δεν σε θέλω για φίλον γιατί εσύ θα πέσεις πολύ χαμηλά και θα σε αποστρέφονται όλοι και σαν γουρούνι θα σε έχουν όλοι.
Πράγματι, μετά από έξι μήνες έχει απατήσει την γυναίκα του και έτρεχεν στα σκυλάδικα και ενώ ήταν άνθρωπος με υπόληψιν, έπεσεν σε χαμηλά στάδια και ο ψυχολόγος δεν έπεσεν καθόλου έξω. Και είπε: τα εξωτερικά έργα του ανθρώπου δείχνουν το τί είναι και μέσα του.

Ερώτησις:

Πάτερ πρέπει να χωρισθεί η Εκκλησία από την πολιτεία ή όχι;

Απάντησις:


Άκουσε παιδί μου, αν χωρισθεί η Εκκλησία από την πολιτεία, είναι σαν να χωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η πολιτεία χωρίς την εκκλησία θα είναι νεκρή.
Στην Ρωσία στα κομμουνιστικά χρόνια η λαϊκή πολιτεία χωρίστηκεν από την εκκλησίαν επί εβδομήντα χρόνια, και οι πολιτειακοί άνθρωποι νεκρώθηκαν και έγιναν όλοι ζώα άσπλαχνα και ο ένας δαγκώνει τον άλλον και ο ένας κλέβει τον άλλον και το κακό πάει λέγοντας.
Έχασαν το αίσθημα και την ντροπή και για να βγάλουν το ψωμί τους στέλνουν τις γυναίκες τους να πορνεύονται. Αλλά και τα εγκλήματα αναμεταξύ τους, πολλαπλασιάστηκαν και φρίκη βασιλεύει παντού και όλα αυτά διότι χωρίστηκαν από την στοργή ,την συμπόνια, την ευγένεια, την ταπείνωσιν, την υπακοήν, την αγάπη και την πίστην προς τον Πανάγαθον Θεόν. Διότι αυτά διδάσκει η εκκλησία του Χριστού θέλει να κάνει τους ανθρώπους ο ένας να φέρεται προς τον άλλον με στοργή και συμπόνια.
Ενώ ο κοσμικός υλισμός κάνει τον άνθρωπον σχέτον κτήνος και όταν πάει να διαχειρισθεί τους νόμους, τους διαχειρίζεται εις βάρος των άλλων και προς όφελος του εαυτού του και υποφέρουν όλοι και αρχίζουν τα δεινά. Ο χωρισμός εκκλησίας και πολιτείας θα χωρίσει τον σημερινά ομονοιασμένον ελληνικόν λαόν σε δύο στρατόπεδα και θα αρχίσουν οι πολιτικοί, άλλοι να κλίνουν με τους ανθρώπους της Εκκλησίας και άλλοι με ανθρώπους της πολιτείας και ο κίνδυνος ταραχών θα είναι μεγάλος για το έθνος και τον λαόν.
Αυτοί οι κοντόσκεπτοι που θέλουν να χωρίσουν την εκκλησίαν από την πολιτείαν, θέλουν να διχάσουν τον ελληνικόν λαόν.


Ερώτησις:

Πάτερ τίνος το όνομα πρέπει να δίνουν στα παιδιά τους τα ανδρόγυνα για να έχουν ειρήνη μέσα στο σπίτι τους;

Απάντησις:


Άκουσε κόρη μου, σύμφωνα με το νόμο του Θεού και των Αγίων Πατέρων, ένα νιόπανδρο ζευγάρι μόλις κάνουν παιδιά και η γυναίκα έχει αδελφό, τότε το αγόρι και το κορίτσι το δικαιούται ο άνδρας για να βγάλει το όνομα του πατέρα του και της μητέρας του.
Εάν η κόρη θέλει να βγάλει τον πατέρα και την μητέρα της πρέπει να γεννήσει τρίτον και τέταρτον παιδί.
Εάν όμως το πρώτο γεννηθεί αγόρι και το δεύτερο αγόρι, το πρώτο το δικαιούται ο άνδρας και το δεύτερον η γυναίκα. Εάν γεννηθούν το πρώτο κορίτσι και το δεύτερον κορίτσι το πρώτο το δικαιούται ο άνδρας για να βγάλει το όνομα της μητέρας του και το δεύτερον το δικαιούται η γυναίκα για να βγάλει το όνομα της μητέρας της.
Οι περισσότερες γυναίκες δεν θέλουν να βγάλει ο άνδρας τα ονόματα του πατρός και της μητρός του, διότι μισούν τα πεθερικά τους.
Εάν η νιόπανδρη δεν έχει αδελφό και πρόκειται να σβήσουν τα ονόματα των γονέων της, τότε μπορεί κατόπιν συνεννοήσεως με τον άνδρα της να βγάλει τα ονόματα των γονέων της.
Αυτό μπορεί να γίνει μόνον τότε όταν ο άνδρας έχει αδελφό. Πολλά ανδρόγυνα όταν έρχονται να σαραντίσουν δεν ξέρουν ποιό όνομα θα δώσουν στο παιδί και αμέσως καταλαβαίνω ότι μέσα σ’ αυτό το ανδρόγυνο υπάρχει ασυνεννοησία και γκρίνια. Και αίτιοι δεν είναι τα νιόπανδρα, αλλά πατέρας, μητέρα, πεθερός, πεθερά, παππούς και γιαγιά. Αυτοί μπαίνουν στην μέση και αναστατώνουν τα παιδιά και τα φέρνουν μέχρι τα πρόθυρα του διαζυγίου.
Γι’ αυτό πρέπει τα παιδιά να ζούνε ξεχωριστά από τους γονείς ,για να μην τους επηρρεάζουν εις βάρος του ενός ή του άλλου.
Και αν θέλουν να βοηθήσουν τους γονείς μπορούν να βοηθήσουν και από μακριά, εκτός αν κάποιος γονεύς είναι άρρωστος και πρέπει να τον έχουν κοντά τους. Εκείνο που πρέπει να τηρούν τα νιόπανδρα ζευγάρια είναι ότι, όταν ήταν αρραβωνιασμένα συζήτησαν τί όνομα θα δώσουν στα παιδιά προτού γεννηθούν, αν αυτή την υπόσχεσιν τους την κρατήσουν, ποτέ δεν θα έχουν φασαρίες μέσα στο σπίτι μετά την πανδρειά τους.
Από το βιβλίο: Ιερέως Φωτίου Νικολαΐδη
«Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Απορίες και Διευκρινίσεις
σε θέματα:
Θρησκευτικά, πολιτικά, οικονομικά, περιβαλλοντολογικά, στρατιωτικά, διαπλανητικά και ηθικά που είναι χρήσιμα για κάθε άνθρωπο»
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1998
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ετικέτες-Κατηγορίες

p.Ioannis.Kiparissopoulos. Από το Blogger.

Πληροφορίες

Αναγνώστες

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Για να μπείτε στήν Αγία Γραφή κάντε κλίκ στην εικόνα

ΠΑΤΕΡΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις με τα Πατερικά κείμενα κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ  Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Ορθόδοξο Συναξάρι

Επικοινωνήστε μαζί μας…...

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΓΕΡΩΝ  ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Συνολικές προβολές σελίδας