Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014


- «Παναγιώτατε... Ο του παρόντος διακομιστής, καταγόμενος εκ της   Ουγγαρίας και βαπτισμένος ή μάλλον καταβαπτισμένος ών και μεμολυσμένος τω των Λατίνων μολύσματι, προσέρχεται δι' εμού τη Παναγία Υμών Κορυφή ζητών θερμώς όπως βαπτισθή τώ της καθ' ημάς Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας Ορθοδόξω Βαπτίσματι...» (Επιστολή προς Άγιον Γρηγόριον Ε').
- «Πρώτα απ' όλα να έχης, αδελφέ, ειρήνη και συστολή στις πέντε αισθήσεις σου. Να μη βλέπεις, να μην ακούς, να μην εγγίζης με τα χέρια σου και αμέσως ταράσεσαι, αλλά ειρήνεψε και κράτησε καλή τάξη στον εαυτό σου. Όταν συνηθίσης να φυλάγης αυτή την ειρήνη από τα εξωτερικά σκάνδαλα, εύκολα και χωρίς πολύ αγώνα θα ησυχάζης και θα ειρηνεύης εσωτερικά, διότι κατά τους Αγίους Πατέρες ο εσωτερικός άνθρωπος καταρτίζεται με τη βοήθεια του εξωτερικού» (Αόρατος πόλεμος).
- «Όσοι αποδύονται εις τον της ενώσεως αγώνα ή φρεναπατώνται ή ορμώνται εξ ιδιαιτέρων αιτίων. Τούτο είναι αναντίρρητον, τα πράγματα διίστανται επί μάλλον με την πρόοδον του χρόνου και πας περί ενώσεως λόγος πολιτικήν πάντοτε ή (= παρά) θρησκευτικήν λαμβάνει αφορμήν» (Χρηστοήθεια).
- «Όταν ακούσωμεν ότι ο διάβολος ηνώθη με τα αγγελικά τάγματα σωφρονισθείς, τότε θα πιστεύσωμεν ότι ειλικρινώς ενωθήσονται και οι Διαμαρτυρόμενοι μεθ' ημών... Αν αισθανθώσι ποτέ την πλάνην των, οφείλουν να επιστρέψωσιν όθεν απεφοίτησαν άνευ ουδεμιάς παρατηρήσεως»( Έ.ά.).
- «Είναι γελοίον διά τοιαύτην υπόθεσιν να ζητώνται Σύνοδοι δι' ένωσιν... Η Ανατολική Εκκλησία και τους ναούς αυτής έχει ανοικτούς και τας κολυμβήθρας πλήρεις υδάτων, τον ερχόμενον προς αυτήν αυθορμήτως, ου μη εκβάλη έξω. Η Ανατολική Εκκλησία δεν δύναται εν ουδεμία περιπτώσει να διασείση ουδέ μέχρι κεραίας τα όρια όπου έθεντο οι θείοι Πατέρες».
- Παπικοί αποστομωθέντες υπό του Αγίου ηρώτησαν τους Πατέρας της Ι. Κοινότητος: « Υπάρχουν και άλλοι εις τον Άθω όμοιοι με τον συνομιλητήν μας;» Και ο Άγιος προέλαβε την απάντησιν: «Είναι πλήθος και εγώ είμαι ο τελευταίος» («Αγιορειτική βιβλιοθήκη» , αρ. 227-28, σ. 202).

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ . Τεύχος 40-42  

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ροή δεδομένων

Ετικέτες-Κατηγορίες

p.Ioannis.Kiparissopoulos. Από το Blogger.

Πληροφορίες

Αναγνώστες

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Για να μπείτε στήν Αγία Γραφή κάντε κλίκ στην εικόνα

ΠΑΤΕΡΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις με τα Πατερικά κείμενα κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ

ΑΓΙΟΙ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΞ  Αγίου Ιωάννου Σιναϊτου
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Ορθόδοξο Συναξάρι

Επικοινωνήστε μαζί μας…...

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΓΕΡΩΝ  ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως

Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Για να μπείτε στις αναρτήσεις κάντε κλίκ στην εικόνα

Συνολικές προβολές σελίδας